Vasaras versija 2022
385 555 šķirkļi
raut
raut 1. konjugācijas darbības vārds; transitīvs
Locīšana
1.Ar spēcīgu, asu, īslaicīgu kustību stiept (ko) tā, ka (tas) atdalās (no kā), pārtrūkstot saistījumam.
1.1.Ar spēcīgu, asu, īslaicīgu kustību stiept, arī vilkt (ko pieaugušu, ieaugušu, iestiprinātu u. tml.) tā, ka (tas) izvirzās (no kā).
1.2.Ar spēcīgu, asu, īslaicīgu kustību ņemt (ko tādu, kuru kāds ir satvēris, tur u. tml.).
1.3.Strauji ņemt, vilkt (no kurienes, kur).
1.4.Ar spēcīgu, asu, īslaicīgu kustību, arī spiedienu, grūdienu panākt, būt par cēloni, ka (kas uzlikts, piestiprināts u. tml.) virzās nost (no kādas virsmas).
2.Ar spēcīgu, asu, īslaicīgu kustību stiept (ko) tā, ka (tas) pārtrūkst.
2.1.Ar spēcīgu, asu, īslaicīgu kustību stiept (kādam ķermeņa daļu) tā, ka nodara (tam) sāpes.
2.2.Spēcīgi iedarbojoties, radīt (kam) bojājumu, arī veidot (ko) — par parādībām dabā, parasti par straumi, vēju.
2.3.intransitīvs Strauji vadīt dūmus (par apkures ierīcēm); vilkt.
2.4.pārnestā nozīmē Būt par cēloni tam, ka (kāds) strauji, pēkšņi maina stāvokli.
3.Strauji, spēcīgi velkot, virzīt (transportlīdzekli).
3.1.Strauji, spēcīgi velkot, virzīt (priekšmetu).
3.2.Strauji, spēcīgi velkot, virzīt (cilvēku vai dzīvnieku); vest sev līdzi (parasti ar varu).
3.3.Strauji, spēcīgi virzīt (ķermeņa daļu, parasti nost no kā, sev klāt).
3.4.Strauji, pēkšņi virzīt sev līdzi (par ko plūstošu, krītošu u. tml.).
3.5.pārnestā nozīmē Panākt, būt par cēloni, ka (kāds) iesaistās spraigā, intensīvā darbībā.
3.6.Ātri vest (par transportlīdzekli).
3.7.intransitīvs Strauji virzīties.
4.sarunvaloda Spraigi, intensīvi darīt (ko), darboties (ar ko).
4.1.intransitīvs
4.2.parasti kopā ar: "vaļā" Strauji sākt (parasti ko dziedāt, spēlēt, dejot).
5.sarunvaloda Dabūt, arī atrast, sameklēt, parasti ar pūlēm, grūtībām.
Saistītās nozīmesdabūt, tikt, gūt, grābt, iegūt, ķert, ņemt, mantot
Tulkojumiget, acquire
5.1.intransitīvs Raust (2).
6.Strauji rīt (ko); strauji ieelpot (ko).
6.1.sarunvaloda, intransitīvs; parasti konstrukcijā: vārdu savienojums "raut iekšā" Ātri dzert (parasti alkoholisku dzērienu).
7.Strauji vērt (piemēram, durvis, logu).
8.Strauji ģērbt (apģērba gabalu, apavus).
9.parasti formā: trešā persona Būt par cēloni tam, ka (kādā ķermeņa daļā) saraujas muskulatūra, rodas stīvums.
Stabili vārdu savienojumiŽagas rauj.
9.1.parasti kopā ar: "ciet" Pēkšņi pārtraukt (elpu, balsi u. tml.).
Stabili vārdu savienojumi(Visas) iekšas rauj (vai) ārā (arī laukā), retāk (visas) iekšas rauj (vai) uz augšu.
Avoti: LLVV, Lfv
Korpusa piemēri