Pavasara versija 2024
400 923 šķirkļi

Apzīmējumi

`krītošā intonācija
^lauztā intonācija
~stieptā intonācija
'zilbes uzsvars (ne pirmajā zilbē)
platais e

Šķirkļa leksēmu krāsa

Šķirkļvārdsšķirkļa nosaukums.
Pamatleksēmagalvenā vārda pamatforma jeb leksēma.
Atvasinājumsno galvenās vārda pamatformas atvasināta vārda pamatforma, kas var būt arī citas vārdšķiras vārds.
Rakstības variantsgalvenā vārda pamatformas variants, kāds var parādīties tekstos vai citā valodas lietojumā.
Rakstības varianta atvasinājumsno rakstības varianta atvasināta vārda pamatforma, kas var būt arī citas vārdšķiras vārds.
Saīsinājumsburts, burtkopa (ar vai bez punkta), kas veidota, paņemot tikai vārda sākotnējo burtu vai samazinot burtu skaitu vārdā, bieži pieliekot klāt punktu; vai arī abreviatūra, ko veido no vārdu savienojumā esošo vārdu pirmajiem burtiem vai vārdu pirmajām daļām.
Cita papildu leksēmaar šķirkli saistīta vārda pamatforma.