Ziemas versija 2021
326 481 vārds
48 551 frāze

Apzīmējumi

//nozīmes nianse
stabils vārdu savienojums
piemērs, ja tam ir avots
`krītošā intonācija
^lauztā intonācija
~stieptā intonācija
'zilbes uzsvars (ne pirmajā zilbē)
platais e

Šķirkļa leksēmu krāsa

Šķirkļvārdsšķirkļa nosaukums.
Pamatleksēmagalvenā vārda pamatforma jeb leksēma.
Atvasinājumsno galvenās vārda pamatformas atvasināta vārda pamatforma, kas var būt arī citas vārdšķiras vārds.
Rakstības variantsgalvenā vārda pamatformas variants, kāds var parādīties tekstos vai citā valodas lietojumā.
Rakstības varianta atvasinājumsno rakstības varianta atvasināta vārda pamatforma, kas var būt arī citas vārdšķiras vārds.
Saīsinājumsburts, burtkopa (ar vai bez punkta), kas veidota, paņemot tikai vārda sākotnējo burtu vai samazinot burtu skaitu vārdā, bieži pieliekot klāt punktu; vai arī abreviatūra, ko veido no vārdu savienojumā esošo vārdu pirmajiem burtiem vai vārdu pirmajām daļām.
Cita papildu leksēmaar šķirkli saistīta vārda pamatforma.

Tēzaurs.lv autori

Saturs:
Andrejs Spektors
Konsultācijas:
Baiba Saulīte, Gunta Nešpore-Bērzkalne, Laura Rituma, Ilze Lokmane
Izstrāde:
Normunds Grūzītis, Lauma Pretkalniņa, Pēteris Paikens, Mikus Grasmanis, Artūrs Znotiņš, Laine Strankale, Dāgs Ādams Grīnbergs