Pavasara versija 2024
400 923 šķirkļi
mest
Lietojuma biežums :
mest 1. konjugācijas darbības vārds; transitīvs
Locīšana
1.Ar atvēzienu virzīt, panākt, ka virzās pa gaisu; sviest1.
Saistītās nozīmes
Stabili vārdu savienojumiMetamais kauliņš.
1.1.joma: fiziskā kultūra un sports Lietot attiecīgu paņēmienu cīņā ar pretinieku (cīņas sporta veidos).
1.2.intransitīvs
1.3.Strauji virzīt pa gaisu, gaisā (par ierīcēm, mehānismiem).
Stabili vārdu savienojumiKā (lingas, arī atsperes) sviests (biežāk mests).
2.Strauji, parasti ar vēzienu, virzīt, panākt, ka krīt (kur iekšā, kur).
Stabili vārdu savienojumiMest kaudzē (arī gubā, čupā u. tml.).
2.1.Strauji, ar vēzienu likt, tīt (ap ko, kam apkārt, kur).
2.2.Strauji virzīt, arī iesaistīt karadarbībā (parasti armiju, karaspēku, kara materiālus, transportlīdzekļus).
2.3.Strauji, ar atvēzienu virzot, censties trāpīt (kur).
2.4.intransitīvs
2.5.Strauji virzīt (mutē), lai apēstu, izdzertu.
2.6.Ar īpašu paņēmienu virzīt ūdenī (zvejas rīku) zvejošanai, makšķerēšanai.
2.7.Dot (ko) kopējam pasākumam; arī ziedot.
Stabili vārdu savienojumiMest kolekti.
2.8.intransitīvs
2.9.pārnestā nozīmē Likt nonākt (kādā vietā, telpā); likt nonākt (kādos apstākļos).
3.Savienojumā ar “laukā”, “ārā”, “prom”, “nost”: strauji, parasti ar atvēzienu, virzīt prom (ārā, nost); būt par cēloni tam, ka strauji virzās prom (ārā, nost).
Stabili vārdu savienojumiMest laukā (arī ārā) kādu.
3.1.Savienojumā ar “nost”: strauji ģērbt nost.
3.2.Savienojumā ar “prom”, “laukā”, “ārā”: atbrīvoties (no kā nevajadzīga, nederīga), likvidēt (kā nevajadzīgu, nederīgu).
Stabili vārdu savienojumiMest zemē.
3.3.Kļūt brīvam, atsacīties (no kā iepriekš atzīta, lietota).
3.4.lieto: reti Pamest.
4.parasti formā: trešā persona Būt tādam, no kā, mainoties apspalvojumam, apmatojumam, ragiem, ādai, atdalās vecās spalvas, mati, ragi, āda; būt tādam, kam (parasti lapkritī) nokrīt lapas.
Stabili vārdu savienojumiMest ikrus.
5.sarunvaloda Dzert (alkoholisku dzērienu), parasti vienā paņēmienā; dzerot tukšot (trauku ar alkoholisku dzērienu), parasti vienā paņēmienā.
Saistītās nozīmessviķot, dzert, uzmest garu, šņabot.
Tulkojumidrink, booze.
5.1.intransitīvs Dzert alkoholiskus dzērienus; daudz, bieži lietot alkoholiskus dzērienus.
Saistītās nozīmesdzert, pļēgurot, pļēguroties, vitēt, strēbt.
Tulkojumidrink.
6.Teikt, runāt (vārdus, tekstu), parasti nelaipni.
7.Būt par cēloni tam, ka virzās, parasti augšup, uz visām pusēm (piemēram, dzirksteles, liesmas, dūmi, arī ūdens strūkla, šļakatas).
Stabili vārdu savienojumiMest zibeņus.
7.1.Būt tādam, kur veidojas (viļņi, burbuļi u. tml.) — par ūdenstilpi, šķidrumu.
7.2.Būt par cēloni tam, ka izplatās gaisma (noteiktā virzienā) — par gaismas avotu; būt par cēloni tam, ka rodas apgaismota vieta, atstarojums.
7.3.Savienojumā “mest ēnu”: radīt ēnu, būt par cēloni tam, ka rodas ēna.
8.Ar strauju kustību virzīt, griezt (parasti atpakaļ galvu); ar strauju kustību virzīt (piemēram, kāju); strauji spert (soli).
Stabili vārdu savienojumiMest kūkumu (retāk kupri), biežāk mesties kūkumā.
8.1.intransitīvs Māt.
Saistītās nozīmes
Tulkojumibeckon.
9.Savienojumos “mest acis”, “mest skatienu”: ātri skatīties (uz ko), parasti vairākkārt, arī uz dažādiem objektiem, pusēm.
Stabili vārdu savienojumiMest acis uz kādu; mest aci uz kādu.
10.Darināt (ko), veidojot cilpas; darinot ko, veidot (cilpas).
Stabili vārdu savienojumiTīklu mest.
10.1.Veidot (metus) aužamajos stāvos; arī aust.
11.Celt, iekārtot (tiltu, laipu u. tml).
12.konstrukcijā: vārdu savienojums "mest līkumu" vai vārdu savienojums "mest loku", vai vārdu savienojums "mest līkločus", vai vārdu savienojums "mest cilpu" Virzīties (kur, parasti lokveidā, arī turp un atpakaļ).
12.1.Būt novietotam lokveidā, ar līkumu (piemēram, par upi, ceļu).
12.2.pārnestā nozīmē Būt daudzveidīgam, arī nenoturīgam (par norisēm).
13.apvidvārds Pogāt.
14.žargonisms Ātri braukt.
Stabili vārdu savienojumiAcis met zibeņus. Ar acīm mest; ar acīm pamest. Kauliņi ir mesti. Krustu nemetis (arī nemezdams).
Avoti: LLVV, KnG, SLG, JV, Lfv
Korpusa piemēri