Vasaras versija 2021
329 515 vārdi
49 104 frāzes
celt
celt 1. konjugācijas darbības vārds; transitīvs
1.Pārvietot augstāk, uz augšu.
Ceļamais krānsceltnis.
// Virzīt uz augšu, lai noliktu (kur).
// Virzīt uz augšu (locekļus, ķermeņa daļas).
// Savienojumā ar "galdā" vai "priekšā": sniegt, pasniegt (ēdienu, dzērienu).
2.Pārvietot, vest (no viena krasta uz otru ar ūdens transportlīdzekļiem).
// intransitīvs
// Pārvietot, vest (no viena krasta uz otru) — par ūdens transportlīdzekļiem.
3.Uzlabot, palielināt (piemēram, prasmi, zināšanas).
// Būt par cēloni tam, ka palielinās (cilvēka) autoritāte, cieņa.
5.Veidot (celtni, būvi).
6.Organizēt, veidot (ko sabiedrības dzīvē).
7.sarunvaloda Izvirzīt un likt darboties (atbildīgā amatā).
8.sarunvaloda Radīt (piemēram, troksni).
// pārnestā nozīmē Izraisīt, radīt (piemēram, paniku, naidu).
Celt (kādam) neslavuizplatīt (par kādu) kompromitējošas ziņas.
9.Izvirzīt (sūdzību, prasību, parasti tiesvedībā).
// sarunvaloda Izteikt (iebildumus).
10.sarunvaloda Padot bumbu volejbolā, lai otrs varētu gremdēt.
Stabili vārdu savienojumi:
Ar bomi ceļams sarunvalodaļoti slinks (cilvēks).
Celt (arī sliet) degunu (gaisā, arī mākoņos) sarunvalodaizturēties augstprātīgi, iedomīgi, uzpūtīgi, arī pašpārliecināti.
Celt (dienas) gaismā; celt dienasgaismāatklāt, darīt zināmu.
Celt (retāk būvēt) gaisa pilisfantazēt, sapņot par to, kas nav realizējams.
Celt (vai) (septītajās) debesīspārmērīgi cildināt.
Celt augšāmodināt.
Celt augšā (vecas lietas) sarunvalodaatgādināt, pieminēt ko senu, aizmirstu.
Celt āzi par dārznieku sarunvalodauzticēt darbu neprašām, arī tādam, kas domā tikai par savu labumu.
Celt degunu par augstu sarunvalodabūt iedomīgam.
Celt galvu (augstāk)kļūt pašapzinīgākam, drosmīgākam.
Celt godā1. Godāt.2. Atjaunot.
Celt iebildumus sarunvalodaiebilst.
Celt ierunasiebilst.
Celt kājās1. Likt piecelties.2. Rosināt darbībai, likt darboties.
Celt lērumutrokšņot.
Celt negoduaprunāt.
Celt neslavuaprunāt.
Celt padebešosslavēt.
Celt priekšā sarunvalodaatklāt, parādīt, izklāstīt.
Celt saulē (arī saulītē)radīt labus apstākļus (kādam).
Celt seksti gaisāsadusmoties.
Celt spuras gaisāsadusmoties.
Celt tracitrokšņot.
Celt trobelitrokšņot.
Celt troksnitrokšņot.
Kas sunim asti cels, ka pats necelsja citi neliela, tad jāliela pašam sevi.
Ne(pa)celt (arī ne(pa)kustināt, retāk necilāt) ne ausis (arī ausu) sarunvalodaneievērot, nepievērst uzmanību.
Necelt (ne savu) kājuneiet (kur, pie kā).
Avoti: LLVV, Sin
Korpusa piemēri: