Vasaras versija 2021
329 515 vārdi
49 104 frāzes
attieksme
attieksme sieviešu dzimtes 5. deklinācijas lietvārds
1.parasti formā: vienskaitlis Izturēšanās veids (pret ko).
Daiļās meitenes dēļ nolēmu paciest vīzdegunīgā virsnieka necienīgo attieksmi. [Norberts Klaucēns, Nauda, bauda un citas dēkas. Rīga, Madry, 2003.]
- Marita ātri pateica, it kā šis viņas lēmums kaut kādā veidā spētu ietekmēt manu turpmāko attieksmi pret viņu. [Egils Lukjanskis, Kam neskanēs zvans. Rīga, Zvaigzne ABC, 2006.]
Viņas attieksme pret mani bija krietni mainījusies. [Arvis Kolmanis, Žūpa Amors jeb Mirušais Dievs. Rīga, Atēna, 2005.]
Tie bija laipni vārdi, laba attieksme. [Eva Mārtuža, Izravētā sirds. Rīga, Alberts XII, 1999.]
// Noteikts uzskats (par ko), vērtējums, arī atbilstoša nostāja.
Kaut kas noticis ar māsu un viņas attieksmi pret pankūkām? [Eva Mārtuža, Izravētā sirds. Rīga, Alberts XII, 1999.]
Somijā izdzirdēju, ka cilvēki izsakot savu attieksmi, neiegādādamies augļus, kas iepirkti Dienvidāfrikā. [Anna Žīgure, Es stāstu par Latviju (Tomēr tik tuvu). Rīga, Karogs, 2000.]
Brauciena laikā viņai noteikti bija izstāstīts viss zināmais par mums visiem un vēl pielikta klāt Māras draudzenes subjektīvā attieksme. [Jānis Kalve, Skuiviņa skola (Sapnis par Māru Zālīti). Rīga, Pētergailis, 2005.]
2.parasti formā: daudzskaitlis Savstarpēja sakarība, saistība (kādai parādībai) ar citu parādību.
Personas formu un evidencialitātes attieksmes ir turpmāku pētījumu uzdevums. [Liene Kalviša, Evidencialitātes izteikšanas līdzekļi latviešu valodā (Valodniecība), 2014]
Šādam datīvam veidojas it kā divējas attieksmes (ar diviem vārdiem teikumā). [Ilze Lokmane, Datīvs latviešu valodas sintaktiskajā sistēmā (Valodniecība)]
Te meklējama sakarība arī ar psihologu atziņām par atkārtošanas un iegaumēšanas savstarpējām attieksmēm. [Zenta Anspoka, Integrēts latviešu valodas mācību saturs un tā mācīšanas metodika sākumskolā (Pedagoģija), 1999]
Attieksmes adjektīvs joma: valodniecībaatvasināts adjektīvs, kas izsaka raksturojamā priekšmeta pazīmi kā tiešu sakaru ar adjektīvā ietverto pamatvārdu; relatīvais adjektīvs.
Attieksmes īpašības vārds joma: valodniecībaīpašības vārds, kas nosauc pastāvīgu priekšmeta pazīmi kā attieksmi pret kādu apstākli vai priekšmetu.
Attieksmes vietniekvārds joma: valodniecībavietniekvārds, kas parasti ievada palīgteikumu; relatīvais vietniekvārds.
Stabili vārdu savienojumi:
Attieksmē pret (ko)lieto, lai norādītu uz saistību, sakarību.
Avoti: LLVV, TWN
Korpusa piemēri: