Pavasara versija 2021
328 944 vārdi
48 692 frāzes
nozīme1
nozīme sieviešu dzimtes 5. deklinācijas lietvārds
1.Tas (piemēram, priekšmets, parādība, īpašība, arī jēdziens, priekšstats), ko (parasti zīmes, simbola veidā) apzīmē, uz ko norāda kāds priekšmets, parādība.
// joma: valodniecība Apziņas saturs, īstenības atspoguļojums, kas valodā ir saistīts ar kādu noteiktu skaņu kompleksu, arī saikne starp īstenības atspoguļojumu un noteiktu valodas skaņu kompleksu.
2.Īpašību, pazīmju kopums, kurā izpaužas (kā) vērtība, ietekme, arī būtība (saistījumā ar ko, attieksmē pret ko).
Atvasinātā nozīme joma: valodniecībadaudznozīmīga vārda nozīme jeb leksiski semantiskais variants, kas nav pamatnozīme.
Nav nozīmessaka, ja nav vērts, nav mērķtiecīgi (ko darīt).
Nozīmes maiņa joma: valodniecībavalodas vienības (parasti - vārda) attiecināšana uz citu konkrēto reāliju konkrētā valodas lietojumā, kas saistīts ar pārmaiņām attiecīgās valodas vienības jēdzieniskajā saturā.
Nozīmes nianse joma: valodniecībano vārda pamatnozīmes vai sekundārās nozīmes nedaudz atšķirīgs jēdzieniskais saturs, kas neveido patstāvīgu leksiski semantisko variantu.
Nozīmes nobīde joma: valodniecībaar nozīmes pārnesumu nesaistītas pārmaiņas valodas vienības jēdzieniskajā saturā.
Nozīmes pamatkomponents joma: valodniecībavārda leksiskās nozīmes daļa - jēdzieniskais saturs bez stilistiskiem, emocionāliem u. c. nozīmes uzslāņojumiem.
Nozīmes papildkomponents joma: valodniecībavārda leksiskās nozīmes daļa - nozīmes pamatkomponenta uzslāņojums, kas izsaka runātāja emocionālo attieksmi vai norāda vārda lietojuma sfēru.
Nozīmes pārnesums joma: valodniecībavārda vai izteiciena jēdzieniskā satura maiņa (valodas attīstības procesā vai atsevišķā lietojumā), kam pamatā ir loģiski vai tēlaini asociatīva saikne starp īstenības objektiem; galvenie tēlainā nozīmes pārnesuma veidi ir metafora un metonīmija.
Nozīmes precizējums joma: valodniecībavārda nozīmes maiņas paveids, kad vispārlietojams vārds, kļūstot par terminu, pamatos saglabā savu pamatnozīmi, tomēr tā iegūst zinātnisku un tehnisku noteiktību, ko izsaka definīcijā.
Nozīmes pretstatība joma: valodniecībapēc kādas pazīmes pretstatītu (antonīmisku) nozīmju piemitība vienam vārdam.
Sekundārā nozīme joma: valodniecībadaudznozīmīga vārda nozīme jeb leksiski semantiskais variants, kas nav pamatnozīme.
Avoti: LLVV, VsV
Korpusa piemēri: