Vasaras versija 2024
403 395 šķirkļi
izveidot
Lietojuma biežums :
izveidot 2. konjugācijas darbības vārds; transitīvs
Locīšana
1.Ar mērķtiecīgu darbību panākt, ka (piemēram, priekšmets) iegūst vēlamo veidu, formu, atbilst noteiktām prasībām.
1.1.Izgatavot (piemēram, vielu).
1.2.Iekārtot lietošanai, izmantošanai (piemēram, telpu, stendu); ierīkot (piemēram, tehnisku iekārtu).
1.3.Ar mērķtiecīgu darbību panākt, ka rodas (kādā vietā, piemēram, parks, ciemats).
1.4.Būt par cēloni tam, ka procesa, norises, apstākļu ietekmē (kas) rodas (par parādībām dabā).
1.5.Panākt, būt par cēloni, ka rodas (skaņa, skaņu kopums).
Saistītās nozīmes
1.6.Panākt, būt par cēloni, ka rodas (piemēram, caurums, robs).
2.Ar mērķtiecīgu darbību panākt, ka rodas (veids, forma, piemēram, priekšmetam).
Saistītās nozīmesjaunot, pārjaunot.
2.1.Novietojoties, sagrupējoties panākt, ka rodas (piemēram, rinda, aplis).
2.2.Ar savu novietojumu radīt (piemēram, rindu, apli) — par priekšmetiem, parādībām.
3.Ar mērķtiecīgu darbību panākt, ka rodas (piemēram, kāds teksts, projekts, metode).
Saistītās nozīmes
3.1.Panākt, ka (piemēram, mākslas darbs, tā detaļas) atbilst noteiktām prasībām; arī pilnveidot.
3.2.Apkopojot, sakārtojot noteiktās attieksmēs, radīt (piemēram, jēdzienus, spriedumus).
Saistītās nozīmes
4.Organizējot, nodibinot panākt, ka rodas (piemēram, kolektīvs, sabiedrisks institūts); būt par cēloni tam, ka rodas (kas) sabiedrībā.
4.1.Panākt, būt par cēloni, ka rodas (attieksmes, situācija).
5.Panākt, būt par cēloni, ka (kāds) kļūst (par ko).
5.1.Panākt, būt par cēloni, ka rodas (rakstura, personības īpašības, uzskati u. tml).
5.2.Attīstīt, pilnveidot (piemēram, kustības, valodu); būt par cēloni tam, ka (kas, piemēram, kustības, valoda) tiek attīstīts, pilnveidots.
6.Panākt, ka rodas (jaunas šķirnes, sugas).
6.1.Panākt, ka rodas (noteiktām prasībām atbilstošs dzīvnieku kopums).
6.2.Pilnīgi attīstīt (orgānus) — par augiem.
Saistītās nozīmes
Avoti: LLVV
Korpusa piemēri