Vasaras versija 2021
329 515 vārdi
49 104 frāzes
izveidot
izveidot 2. konjugācijas darbības vārds; transitīvs
1.Ar mērķtiecīgu darbību panākt, ka (piemēram, priekšmets) iegūst vēlamo veidu, formu, atbilst noteiktām prasībām.
// Izgatavot (piemēram, vielu).
// Iekārtot lietošanai, izmantošanai (piemēram, telpu, stendu); ierīkot (piemēram, tehnisku iekārtu).
// Ar mērķtiecīgu darbību panākt, ka rodas (kādā vietā, piemēram, parks, ciemats).
// Būt par cēloni tam, ka procesa, norises, apstākļu ietekmē (kas) rodas (par parādībām dabā).
// Panākt, būt par cēloni, ka rodas (skaņa, skaņu kopums).
// Panākt, būt par cēloni, ka rodas (piemēram, caurums, robs).
2.Ar mērķtiecīgu darbību panākt, ka rodas (veids, forma, piemēram, priekšmetam).
// Novietojoties, sagrupējoties panākt, ka rodas (piemēram, rinda, aplis).
// Ar savu novietojumu radīt (piemēram, rindu, apli) — par priekšmetiem, parādībām.
3.Ar mērķtiecīgu darbību panākt, ka rodas (piemēram, kāds teksts, projekts, metode).
// Panākt, ka (piemēram, mākslas darbs, tā detaļas) atbilst noteiktām prasībām; arī pilnveidot.
// Apkopojot, sakārtojot noteiktās attieksmēs, radīt (piemēram, jēdzienus, spriedumus).
4.Organizējot, nodibinot panākt, ka rodas (piemēram, kolektīvs, sabiedrisks institūts); būt par cēloni tam, ka rodas (kas) sabiedrībā.
// Panākt, būt par cēloni, ka rodas (attieksmes, situācija).
5.Panākt, būt par cēloni, ka (kāds) kļūst (par ko).
// Panākt, būt par cēloni, ka rodas (rakstura, personības īpašības, uzskati u. tml).
// Attīstīt, pilnveidot (piemēram, kustības, valodu); būt par cēloni tam, ka (kas, piemēram, kustības, valoda) tiek attīstīts, pilnveidots.
6.Panākt, ka rodas (jaunas šķirnes, sugas).
// Panākt, ka rodas (noteiktām prasībām atbilstošs dzīvnieku kopums).
// Pilnīgi attīstīt (orgānus) — par augiem.
Avoti: LLVV
Korpusa piemēri: