Pavasara versija 2021
328 944 vārdi
48 692 frāzes
priekšmets
priekšmets vīriešu dzimtes 1. deklinācijas lietvārds
1.Objektīvās realitātes daļa, kas tiek īpaši izdalīta no realitātes.
Darba priekšmets joma: ekonomikalieta vai lietu komplekss, ko cilvēks ražošanas procesā apstrādā ar darba rīkiem.
Pirmās nepieciešamības priekšmeti (arī preces, uzturlīdzekļi u. tml.)priekšmeti (preces, uzturlīdzekļi u. tml.), bez kuriem nekādā gadījuma nevar iztikt.
// Lieta, ko izmanto noteiktai vajadzībai (piemēram, sadzīvē, saimniecībā).
// Tas, kam ir noteikta vērtība.
// Tas, kas kādās (parasti juridiskās, sociālās) attiecībās iegūst noteikta objekta raksturu.
2.Tas, kas noder, ir par objektu, avotu u. tml.
Izziņas priekšmets joma: filozofijapieredzē fiksētas un cilvēka praktiskās darbības procesā ietvertas objektu puses, īpašības un attiecības, kas tiek pētītas ar noteiktu mērķi noteiktos apstākļos un nosacījumos.
Priekšmetu katalogsbibliotēkas katalogs, kurā dati par iespieddarbiem, dokumentiem u. tml. grupēti pēc tālos aplūkotajiem jautājumiem, kas savukārt grupēti sistemātiskā vai alfabētiskā secībā.
3.Didaktiski pamatota zināšanu un prasmju sistēma, kas izstrādāta atbilstoši kādai zinātnes, tehnikas, mākslas nozarei un paredzēta apgūšanai mācību iestādē pēc noteiktas mācību programmas; mācību priekšmets, mācībpriekšmets.
4.joma: valodniecība Savienojumā "teikuma priekšmets": teikuma virsloceklis, kas nosauc runas priekšmetu, kura aktuālu pazīmi izsaka izteicējs.
Avoti: LLVV
Korpusa piemēri: