Pavasara versija 2021
328 944 vārdi
48 692 frāzes
Priekšmetu katalogs
Priekšmetu katalogs
Bibliotēkas katalogs, kurā dati par iespieddarbiem, dokumentiem u. tml. grupēti pēc tālos aplūkotajiem jautājumiem, kas savukārt grupēti sistemātiskā vai alfabētiskā secībā.