Vasaras versija 2021
329 515 vārdi
49 104 frāzes
masa
masa sieviešu dzimtes 4. deklinācijas lietvārds
1.joma: fizika; parasti formā: vienskaitlis Fizikāls lielums, ar ko raksturo ķermeņa inerci un spēju reaģēt uz gravitācijas lauku vai to radīt.
Absolūtā graudu masa1000 graudu masa kilogramos.
Atoma masas vienība joma: fizikaatoma masas mērvienība.
Īpatnējā masa joma: fizikaķermeņa masas attiecība pret tā tilpumu.
Kritiskā masa joma: fizikavismazākā skaldāmo materiālu masa, kurā iespējama kodolu dalīšanās ķēdes reakcija.
Masas punktsķermeņa modelis, kurā neievēro ķermeņa izmērus, aizstājot to ar punktu.
Masas skaitlisprotonu un elektronu kopskaits atoma kodolā, kas ir elementa atommasai tuvākais veselais skaitlis, to raksta pie ķīmiskā simbola augšā pa kreisi.
Neredzamā masaslēptā masa.
Slēptā masahipotētiska matērija, kas pēc mūsdienu priekšstatiem, veido Visuma masas lielāko daļu.
2.Daudzums, arī apjoms (piemēram, vielai).
// Kopums, ko veido, piemēram, priekšmeti; arī (kā) skaits.
3.Bezformīga viela, arī bezformīgs vairāku vielu maisījums; viengabala, parasti blīvs, materiāls (kā veidošanai).
4.Vielas daudzums (ķermenim, priekšmetam); arī daudzums (ko veido priekšmets, priekšmeti).
Organiskā masakopums, kurā ietilpst organiska sastāva veidojumi (piemēram, nopļauti, nocirsti u. tml. augi, to daļas).
Zaļā masanopļautu, nocirstu u. tml. augu, to daļu kopums.
5.parasti formā: daudzskaitlis Liels cilvēku kopums, skaits; liels kopums, skaits (cilvēku); plašas iedzīvotāju aprindas.
Pelēkā masaliels, parasti neorganizētu, cilvēku kopums, kura atsevišķi locekļi cits no cita ne ar ko sevišķu neatšķiras.
// īpašības vārda nozīmē; formā: daudzskaitlis, ģenitīvs Tāds, kas ir saistīts ar šādu cilvēku kopumu, skaitu; tāds, kurā piedalās daudz cilvēku.
Masu (arī masveida) komunikācijainformācijas pārraide ar tehniskiem līdzekļiem (piemēram, ar iespieddarbiem, radio, televīziju) daudziem cilvēkiem, kas nav saistīti vietas un laika ziņā.
Masu dziesmakolektīvam izpildījumam piemērota dziesma ar aktuālu sabiedriski politisku tematiku un viegli uztveramu melodiju, skaidru ritmu.
// īpašības vārda nozīmē; formā: daudzskaitlis, ģenitīvs Tāds, kas ir lielā daudzumā, skaitā; tāds, kas ir lielā (daudzumā, apjomā).
Masu ražošanaviena no progresīvajām ražošanas organizācijas formām specializētos uzņēmumos, kas ražo ierobežotas nomenklatūras vientipa produkciju.
// Cilvēku grupa, kam piemīt noteiktas, raksturīgas pazīmes.
6.žargonvārds Augums.
Avoti: LLVV, T, MIL, JV
Korpusa piemēri: