Pavasara versija 2021
328 944 vārdi
48 692 frāzes
līnija
līnija sieviešu dzimtes 4. deklinācijas lietvārds
1.Šaura svītra (zīmēta, krāsota, griezta u. tml.).
Līniju burtnīcaburtnīca, kuras lapās ir tipogrāfiski iespiestas taisnas, paralēlas, horizontālas līnijas; līnijburtnīca.
Līniju papīrspapīra loksne, kurā ir tipogrāfiski iespiestas taisnas, paralēlas, horizontālas līnijas.
Līniju spektrs fiz.spektrs, kas sastāv no atsevišķām līnijām; līnijspektrs.
2.Grumba, rieva (ādā).
// formā: daudzskaitlis Vaibsti.
// Šaura, svītrai līdzīga (kā) josla.
// Iela, arī ielas viena puse, retāk ceļš.
// joma: mežsaimniecība Izcirsta josla (mežā).
// Vertikāle (šaha galdiņam).
3.Virsmas vai telpas elements, kam ir tikai viena dimensija — garums.
Gaisa līnijātaisnā līnijā (no vienas vietas līdz otrai).
Lauzta līnijalīnija, kura sastāv no taisnes nogriežņiem un kurā cits citam sekojošo nogriežņu virzieni ir dažādi.
Riņķa līnijalīnija, kuras visi punkti atrodas vienādā attālumā no viena punkta.
Taisnā līnijā1.Pa visīsāko iedomājamo ceļu (no vienas vietas līdz otrai).2.sar. Tieši, bez novirzēm, arī bez kavējumiem.
// Ārējā (kā) robeža, mala, arī robeža (starp ko).
Demarkācijas līnijapagaidu robeža valstu teritoriju vai to atsevišķu zonu atdalīšanai pēc kara darbības izbeigšanās.
Pamiera līnija joma: militārās zinātnespagaidu robeža starp karojošām pusēm pamiera laikā.
// Šķietama, iedomāta robeža.
// parasti formā: daudzskaitlis Kontūras, ārējā forma.
Slaidā līnija sarunvalodaslaidums, tievums (parasti sievietei).
4.joma: militārās zinātnes Karadarbībā iesaistītā, parasti frontāli izvietotā, karaspēka, militāro objektu kopums un to aizņemtā teritorija.
Frontes līnijasaskares līnija starp karojošo pušu karaspēkiem kaujas laikā vai stabilizācijas periodā.
Priekšējā (arī pirmā) līnijateritorija, kur noris karadarbība.
// Stratēģiska aizstāvēšanās josla ar ilglaicīgiem nocietinājumiem.
5.Satiksmes maršruts starp divām vai vairākām vietām.
Gaisa līnijaaviolīnija.
// Iekārta, īpaša veida ceļš šādam maršrutam.
Komunikācijas līnija joma: militārās zinātnessatiksmes ceļš, kas saista bruņoto spēku darbības rajonu ar to bāzēm un aizmugures rajoniem.
// īpašības vārda nozīmē; formā: vienskaitlis, ģenitīvs Tāds, kura darbs saistīts ar transportu (parasti regulārā maršrutā).
6.Iekārta (telegrāfa, telefona u. tml.) sakariem starp diviem vai vairākiem punktiem.
// Iekārta, galvenokārt vadu sistēma, elektriskās enerģijas pārvadei.
// Iekārta, galvenokārt cauruļvadu sistēma, šķidru vai gāzveida vielu transportēšanai.
7.Ražošanas iekārta, kas sastāv no vairākām relatīvi patstāvīgām saskaņotā darbu procesā iekļautām secīgām vienībām (piemēram, mašīnām, ietaisēm, ierīcēm).
8.Virziens, veids (piemēram, darbībai, uzskatiem).
// Iezīme, raksturīga īpatnība (piemēram, raksturā, uzskatos).
// Novads, nozare (piemēram, darbībai, rīcībai).
9.Sastāvdaļu, elementu, arī īpatnību secīgs kopums (daiļradē, mākslas darbā u. tml.), kas saistīts ar kādu ideju, tēmu, personu u. tml.; arī virziens (daiļradē, mākslas darbā u. tml.).
10.savienojumā ar "pa" un apzīmētāju; sar. Saistījumā, sakarā (ar ko).
// Kādā (darbības, rīcības) virzienā, novadā.
11.Ierinda (piemēram, fizkultūrā); ierindā nostādīto kopīga darbība.
// joma: fiziskā kultūra un sports Komandas daļa (sporta spēlēs), kurā ietilpst spēlētāji ar līdzīgām funkcijām, tuvu izvietojumu; šādu spēlētāju darbība.
12.Asinsradniecības saitēm (ar kādu) vienotu cilvēku (piemēram, senču, pēcteču) kopums.
Augšupejā līnijašāds kopums, ko aplūko, sākot ar jaunākajām paaudzēm un beidzot ar vecākajām.
Augšupejošā līnijaaugšupējā līnija.
Lejupējā līnijaasinsradniecības saitēm vienotu cilvēku kopums, ko aplūko, sākot ar vecākajām paaudzēm un beidzot ar jaunākajām.
Lejupejošā līnijalejupējā līnija.
13.joma: bioloģija Radniecisku īpatņu grupa, kurās vairākās paaudzēs vai vienādos krustojumos atkārtojas vienas un tās pašas pazīmes.
Izogēniskās līnijasīpatņu kopums ar vienādu genotipu, piemēram, kloni.
Koizogēniskās līnijaslīnijas, kas atšķiras cita no citas tikai ar vienu gēnu.
Tīrās līnijashomozigotiska pašapputes auga genotipiski vienveidīgo pēcnācēju kopas.
14.Garuma mērvienība — aptuveni 2,5 milimetri (vecajā krievu mērvienību sistēmā).
Stabili vārdu savienojumi:
Lielās līnijās, arī lielos vilcienospamatos, bez atsevišķām detaļām, uzsverot galveno.
Turēties līnijā sarunvalodadarboties labi, darboties, neatpaliekot no citiem.
Visās līnijās, arī uz visas līnijas sarunvalodapilnīgi (piemēram, uzvarēt, zaudēt).
Avoti: LLVV
Korpusa piemēri: