Vasaras versija 2021
329 515 vārdi
49 104 frāzes
labs
labs īpašības vārds
1.Tāds, kuram piemīt morāles normām atbilstošas īpašības, kura attieksme (pret citiem) ir iejūtīga, labsirdīga, labvēlīga.
// Tāds, kas atbilst morāles normām, tāds, kurā izpaužas iejūtība, labsirdība, labvēlība.
Labais tonispieklājības, uzvedības normas.
// lietvārda nozīmē; formā: vīriešu dzimte, pamata pakāpe, noteiktā galotne; retāk formā: vīriešu dzimte, pamata pakāpe, nenoteiktā galotne Tas, kas atbilst morāles normām, ideālam; šī ideāla īstenojums.
2.Tāds, starp kuriem ir saskaņa, saprašanās, draudzīgas attiecības (par cilvēku grupu); tāds, ar kuru ir šādas attiecības.
// Tāds, kurā izpaužas šādas īpašības.
// lietvārda nozīmē; formā: pamata pakāpe, noteiktā galotne Cilvēks, ar kuru saista draudzība, mīlestība.
// Tāds, kas izturas miermīlīgi, nav nikns (par dzīvnieku).
3.Tāds, kas prasmīgi, apzinīgi veic savu darbu, pienākumu.
4.Tāds, kas atbilst, ir piemērots noteiktām izmantošanas prasībām (piemēram, par priekšmetu, telpu, vietu, parādību).
// Par dzīvniekiem, augiem.
// Tāds, kurā ir noteiktām prasībām atbilstoši, piemēroti apstākļi (piemēram, par uzņēmumu, iestādi).
// Tāds, kurā izpaužas atbilstība, piemērotība noteiktām izmantošanas prasībām, tāds, kas izraisa patiku (piemēram, par priekšmeta, telpas, vietas, parādības īpašībām).
// lietvārda nozīmē; formā: vīriešu dzimte, pamata pakāpe, nenoteiktā galotne; retāk formā: vīriešu dzimte, pamata pakāpe, noteiktā galotne Tas, kas atbilst, ir piemērots noteiktām lietošanas, izmantošanas prasībām (parasti drēbes, ēdieni); arī labums.
5.Tāds, kas veicina, nodrošina (kāda) darbību, eksistenci (par psihisku vai fizioloģisku stāvokli, spējām u. tml.).
// Tāds, kas ir normāli attīstīts (par ķermeni, tā daļām); tāds, kurā izpaužas šāda īpašība.
// Tāds, kas normāli funkcionē (parasti par maņu orgāniem).
6.Tāds, kas atbilst, ir piemērots noteiktām prasībām (par norisi, stāvokli, apstākļiem).
// Par laiku, laika apstākļiem.
7.Tāds, kas atbilst noteiktām prasībām, uzskatiem (par parādībām sabiedrībā).
// Par dzīvi, darbu, sabiedrībā ieņemamo stāvokli.
Dzīvot labas dienasdzīvot labi.
// Tāds, kura saturā izpaužas kas nozīmīgs, vērtīgs, arī patīkams, labvēlīgs; tāds, kas izraisa patiku.
Laba slavaatzinīgs, labvēlīgs vērtējums.
8.Samērā apjomīgs, liels; krietns (2).
// Tāds, kā ir samērā daudz, pietiekamā daudzumā (par naudas summu, algu u. tml.).
// Samērā garš, tāls (piemēram, par attālumu, ceļa posmu).
// Samērā ilgs (par laiku, laikposmu); tāds, kura ilgums pilnīgi atbilst noteiktam laikposmam, arī ir vai šķiet ilgāks par šādu laikposmu.
// Tāds, kas jau ir iestājies (par diennakts posmu).
// Tāds, kas izpaužas samērā pilnīgi (par parādībām dabā).
9.formā: noteiktā galotne Tāds, kas atrodas tajā (cilvēka) ķermeņa pusē, kas ir pretēja kreisajai (par cilvēka ķermeņa daļām); pretstats: kreisais.
Labās rokas likums joma: fizikalikums, pēc kura nosaka inducētās strāvas vai elektrodzinējspēka virzienu vadītājā, ja vadītājs pārvietojas magnētiskajā laukā: ja labo roku novieto tā, ka magnētiskā lauka indukcijas līnijas ieiet delnā, bet par 90 grādiem atliektais īkšķis vērsts vadītāja kustības virzienā, tad četri iztieptie pirksti norāda vadītājā inducētās strāvas (elektrodzinējspēka) virzienu.
// Tāds, kas atrodas šajā pusē, ja tas tiek aplūkots no aizmugures (par dzīvnieka ķermeņa, transportlīdzekļa daļām).
// Tāds, kas atrodas šajā pusē, ja tas tiek aplūkots no priekšpuses, priekšplāna (par priekšmetiem, telpas daļām).
// Tāds, kas atrodas šajā pusē, ja tas tiek aplūkots straumes kustības virzienā (par ūdenstilpes krastu, malu u. tml.).
// Tāds, kas atrodas šajā pusē, ja tas tiek aplūkots noteiktā virzienā (par ceļa, lauka u. tml. daļām); tāds, kuram ir šāds virziens uz priekšu.
// Savienojumā "pa labi": tā, ka atrodas šajā pusē, ja tiek aplūkots virzienā uz priekšu; tā, ka virzās šādā virzienā uz priekšu.
10.formā: noteiktā galotne Savienojumā ar "puse": iekšpusei pretējā puse (piemēram, audumam, kažokādai, apģērbam); pretstats: kreisā puse.
11.prievārda nozīmē; formā: pamata pakāpe, vienskaitlis, lokatīvs, nenoteiktā galotne; kopā ar: ģenitīvs; konstrukcijā: Norāda uz to, kādēļ, kā interesēs kas notiek vai tiek darīts; labad.
Stabili vārdu savienojumi:
(Nekāds) labais dievs (nav) sarunvalodasaka, novērtējot kādus apstākļus (parasti, konstatējot, ka tie nav labi).
Aizmest (arī aizlikt) kādu labu vārduteikt ko kāda labā; aizrunāt.
Ar labu vakaru! novecojissveicinājums "arlabvakar!".
Ar labu, retāk ar labu prātu1. Labprātīgi.2. Miermīlīgi, saprašanās ceļā.
Būt (arī griezties, vērsties u. tml.) uz labusaka, ja kas uzlabojas.
Būt (retāk nākt) labā (arī varenā, biežāk krietnā) dūšā sarunvalodabūt (kļūt) iereibušam, piedzērušam.
Būt labam prātam, arī turēt labu prātu (uz kādu)būt ar labvēlīgu attieksmi (pret kādu).
Dažs labsne viens vien; kāds (no visiem, daudziem).
Dažs labs citskāds (no visiem, daudziem).
Griezt (arī vērst) par (arī uz) labuar savu izturēšanos, rīcību, runu panākt, ka tiek novērsts (kas nepareizs, kļūmīgs).
Iet (retāk mainīties, griezties u. tml.) uz labo pusiuzlaboties.
Laba (arī viegla, vērīga) galvaspēja ātri uztvert, saprast, iegaumēt, arī attīstīts, vērīgs prāts.
Laba diena! novecojissveicinājums "labdien!".
Labā roka sarunvalodavislabākais un visuzticamākais palīgs.
Laba sirdslabsirdība.
Labais (arī labs) gals sarunvalodalabi.
Labāk par labuļoti labi.
Labākās aprindas, arī labākā sabiedrībabagātie, privileģētie pilsoņi (kapitālistiskajās valstīs).
Labas dienas novecojis1. Sveiciens; sveicinājums "labdien!".2. Sveicieni, ko sūta kādam; labdienas (2).
Labas gribas cilvēkscilvēks, kuram ir cēlas tieksmes, vēlēšanās.
Labs (arī smalks) deguns sarunvaloda1. Saka par labu ožas spēju.2. Saka par spēju visu ātri uzzināt.
Labs ir! sarunvalodalieto, lai izteiktu savu pieļāvumu kā norisei, apņemšanos ko darīt, kam pievienoties.
Labs prāts1. Labvēlīgs, miermīlīgs garastāvoklis.2. Labvēlīga attieksme (pret kādu).
Labs rīts! novecojissveicinājums "labrīt!".
Labs vakars! novecojissveicinājums "labvakar!".
Labu apetīti!; Labu ēstgribu!novēlējums ēdējiem.
Labu ceļa vēju!veiksmes novēlējums, kādam dodoties ceļā.
Labu galu neņemt, arī nelabu galu ņemt1. Mirt traģiskā nāvē.2. Beigties traģiski.
Labu nakti, arī ar labu nakti!sveicinājums "arlabunakti!".
Labu veiksmi!saka, novēlot veiksmi, panākumus.
Nākt par labusaka, ja gūst kādu labumu.
No (arī aiz) laba prātalabprātīgi.
Ņemt par labubūt miera, samierināties (ar ko).
Pa labai rokai (arī pa labi roki, retāk pa labo roku)pa labi.
Pa labam sarunvalodadraudzīgi, bez konfliktiem.
Pa labi (un) pa kreisidevīgi, izšķērdīgi (dot daudziem, tērēt naudu, mantu).
Palikt (arī būt, saglabāties u. tml.) labā atmiņābūt tādam, ko ar patiku atceras.
Par labu (kādam)saka, ja kā interesēs, arī kā labā kas notiek vai tiek darīts.
Pēc labākās sirdsapziņasgodīgi, cik labi vien spēj (ko darīt).
Uz labu laimibez noteikta pamatojuma, labi nezinot; kā pagadās.
Visu labu!novēlējums atvadoties; sveiciens atvadoties.
Avoti: LLVV
Korpusa piemēri: