Pavasara versija 2021
328 944 vārdi
48 692 frāzes
ciet
ciet apstākļa vārds
1.parasti kopā ar: darbības vārds "būt" Norāda uz stāvokli, kad (kas) ir aizdarīts, aizvērts, aiztaisīts.
// Par acīm, muti.
// Norāda uz stāvokli, kad ir apgrūtināta elpošana, runāšana, dzirdēšana.
// Norāda uz stāvokli, kad (kas) ir satverts, dabūts.
// Norāda uz stāvokli, kad (kas) ir aizsalis, sasalis.
2.parasti kopā ar: darbības vārds "būt" Norāda uz stāvokli, kad kas ir slēgts, nedarbojas (par veikaliem, iestādēm u. tml.).
3.kopā ar: darbības vārds, vārds bez priedēkļa Aizstājot verba priedēkli aiz-, norāda, ka darbības objekts tiek ar ko slēgts, pildīts u. tml.
// Aizstājot verba priedēkli sa-, norāda, ka darbības objekts tiek tverts, ķerts u. tml.
// Aizstājot verba priedēkli sa-, norāda, ka darbības objekts tiek siets, tīts u. tml.
4.kopā ar: darbības vārds, vārds ar priedēkli Pastiprina verba priedēkļa aiz- nozīmi.
// Pastiprina priedēkļa sa- nozīmi.
Stabili vārdu savienojumi:
(Aiz)laist ciet (govi)pārstāt slaukt pirms atnešanās.
(Tā, ka, arī ka vai) ausis krīt ciet (arī plīst pušu, arī jābāž ciet)saka par ļoti skaļu, arī nepatīkamu troksni.
Acis krīt (arī līp, iet) cietsaka, ja ļoti gribas gulēt.
Iet cietpārtraukt dot pienu (pirms atnešanās).
Muti ciet! arī Turi muti! vienkāršrunas stilistiskā nokrāsasaka, pavēlot, lai nerunā, klusē, arī lai nestāsta citiem.
Saņemt ciet sarunvalodaapcietināt.
Stāvēt (arī būt) cietnedot pienu cietstāvēšanas periodā (par govi).
Avoti: LLVV
Korpusa piemēri: