Pavasara versija 2021
328 944 vārdi
48 692 frāzes
termins
termins vīriešu dzimtes 1. deklinācijas lietvārds
1.Vārds vai vārdu savienojums, kas apzīmē noteiktu jēdzienu (piemēram, kādā zinātnes, tehnikas, mākslas nozarē) un kam ir specializēta nozīme, lietošanas joma.
2.joma: loģika Sprieduma elements, kas ietilpst siloģismā.
Ieteicamais termins joma: valodniecībatermins, kas noteikta jēdziena izteikšanai atzīts par visvairāk atbilstošo.
Noraidītais termins joma: valodniecībatermins, kas noteikta jēdziena izteikšanai piedāvāts vai jua lietots, bet pēc tam atzīts par nevēlamu.
Novecojis termins joma: valodniecībatermins, kas lietots agrākā valodas attīstības posmā, bet vēlāk aizstāts ar citu terminu.
Termina ekvivalents joma: valodniecībavienas valodas terminam jēdzieniski atbilstošais citas valodas termins.
Termina identificēšana joma: valodniecībatermina noteikšana.
Termina noteikšana joma: valodniecībaterminu izrakstīšanas sastāvdaļa, kas ietver termina kā noteiktas nozares jēdziena apzīmējumna pazīšanu tekstā un atlasi.
Termina pieņemamības vērtes skala joma: valodniecībaskala, pēc kuras vērtē, vai konkrētais termins ir piemērots (ieteicams, pieļaujams) konkrēta jēdziena izteikšanai, vai atbilsttermina prasībām un vai atbilst attiecīgās valodas sistēmai, valodas normām, vārddarināšanas modeļiem u. c.
Terminu atbilstība joma: valodniecībaattieksme starp dažādu valodu terminiem, kas apzīmē vienu un to pašu jēdzienu.
Terminu ekvivalence joma: valodniecībaterminu atbilstība.
Terminu saskaņošana joma: valodniecībadarbība, ko veic terminoloģijā, lai vienu un to pašu jēdzienu visos līmeņos - atsevišķā nozarē, saskarnozarē, vispārtehniskā un visas valodas līmenī - izteiktu ar vienu un to pašu terminu.
Terminu sistēma joma: valodniecībaatsevišķas nozares jēdzienu sistēmai atbilstoši izvēlētu, sistēmiski izstrādātu un strukturētu terminu kopa.
Terminu vārdnīca joma: valodniecībavārdnīca, kur šķirkļa galvā doti gan atsevišķi vārdi, gan vārdkopas (termina funkcijā) un pamattermini doti kopā ar sinonīmiem.
Viensaknes termins joma: valodniecībavienvārda termins, kurā ir viena sakne.
Avoti: LLVV, VsV
Korpusa piemēri: