Pavasara versija 2021
328 944 vārdi
48 692 frāzes
skaitlis
skaitlis vīriešu dzimtes 2. deklinācijas lietvārds
skaitls apvidvārds
1.joma: matemātika Kādas kopas nemainīgs elements, ko izmanto (kā) daudzuma konstatēšanai.
(Savstarpēji) pretēji skaitļiskaitļi, kas atšķiras viens no otra tikai ar zīmi to priekšā.
Apgriezts skaitlisskaitlis, ko dabū, dalot vieninieku ar doto skaitli.
Astronomisks skaitlisļoti liels skaitlis.
Iracionāls skaitlisskaitlis, kas nav izsakāms kā vienkāršs daļskaitlis; bezgalīgs neperiodisks decimāldaļskaitlis.
Jaukts skaitlis joma: matemātikaskaitlis, kas sastāv no vesela skaitļa un daļskaitļa.
Kāpināt skaitli kvadrātāreizināt skaitli ar sevi vienu reizi.
Kārtas skaitlis joma: ķīmijaskaitlis, kas apzīmē ķīmiskā elementa vietu periodiskajā elementu sistēmā.
Kompleksais skaitlis joma: matemātikaskaitlis, kas sastāv no reālām daļām un imaginārās daļas.
Masas skaitlisprotonu un elektronu kopskaits atoma kodolā, kas ir elementa atommasai tuvākais veselais skaitlis, to raksta pie ķīmiskā simbola augšā pa kreisi.
Naturālie skaitļi joma: matemātikaveselie pozitīvie skaitļi.
Nepāra skaitlisskaitlis, kas bez atlikuma nedalās ar divi; nepārskaitlis.
Pāra skaitlisskaitlis, kas bez atlikuma dalās ar divi; pārskaitlis.
Racionāls skaitlis joma: matemātikavesels skaitlis, daļskaitlis, arī nulle.
Reāli skaitļi.racionālie un iracionālie skaitļi.
Reciproki skaitļi joma: matemātikadivi skaitļi, kuru reizinājums ir 1 (piemēram, 0,25 un 4); savstarpēji apgriezti skaitļi.
Relatīvs skaitlispozitīvs vai negatīvs skaitlis.
Sadalīt skaitli pirmreizinātājos joma: matemātikaizteikt skaitli kā pirmskaitļu reizinājumu.
Tīri imaginārs skaitlis joma: matemātikakvadrātsakne no negatīva skaitļa.
Vidējais proporcionālais skaitlis joma: matemātikavidējais ģeometriskais skaitlis.
2.joma: valodniecība Gramatiska kategorija, kas atspoguļo nojēgumu par ko vienu (retāk diviem, trim), pretstatot to nojēgumam par vairākiem, daudziem.
Skaitļa kategorijalokāmo vārdšķiru leksiski gramatiskā kategorija, kas izsaka priekšmetu dalījumu grupās atkarībā no skaita, daudzuma vai arī norāda uz priekšmetu formālu klasifikāciju pēc galotnēm.
3.joma: valodniecība Savienojumā "skaitļa vārds": vārdšķira, pie kuras pieder vārdi, kas ir abstraktu skaitļu vai skaitļos izteikta priekšmetu skaita nosaukumi vai kas nosauc priekšmetu kārtību, kādā tie atrodas īstenībā vai seko cits citam, šos priekšmetus minot vai skaitot; šīs vārdšķiras vārds.
Kārtas skaitļa vārds joma: valodniecībaskaitļa vārds, kas norāda kārtību, kādā priekšmeti atrodas īstenībā vai arī seko cits citam, priekšmetus minot vai skaitot.
Kopuma skaitļa vārds novecojisskaitļa vārds, kas apzīmē priekšmetu skaitu kā vienu kopumu.
Pamata skaitļa vārds joma: valodniecībaskaitļa vārds, kas ir abstrakta skaitļa vai priekšmetu un parādību skaita nosaukums.
Skaitļa vārda saliktenisskaitļa vārds, kas darināts, apvienojot saliktenī skaitļa vārdu vārdkopas komponentus.
Stabili vārdu savienojumi:
Nelaimes (arī nelaimīgs) skaitlispēc tautas ticējumiem - skaitlis, kas ir par cēloni nelaimei.
Avoti: LLVV
Korpusa piemēri: