Pavasara versija 2021
328 944 vārdi
48 692 frāzes
zvaigžņlielums
zvaigžņlielums joma: astronomija
Bezdimensijas lielums, kas raksturo debess spīdekļa spožumu.
Avoti: ZTV