Pavasara versija 2021
328 944 vārdi
48 692 frāzes
tauta
tauta sieviešu dzimtes 4. deklinācijas lietvārds
1.Vēsturiski izveidojusies cilvēku kopība (nācija, tautība, radniecīgu cilšu grupa u. tml.), kurai raksturīga, piemēram, kopīga valoda, psihiskā struktūra, arī teritorija.
Kultūras tautatauta ar augsti attīstītu kultūru.
Tautas garstautas nacionālo (psihisko, kultūras u. tml.) īpatnību kopums.
// īpašības vārda nozīmē; formā: vienskaitlis, ģenitīvs Tāds, kas ir, parasti kolektīvi, radīts, izplatīts, kļuvis tradicionāls šādā cilvēku kopībā.
Tautas ārstniecībatautas medicīna.
Tautas dziesmašāds skaņdarbs tautas mūzikā.
Tautas eposseposs, kas radies folklorā vai kas veidots, saliedējot folklorā radušās eposa daļas.
Tautas medicīnaempīriski uzkrātas zināšanas par slimību ārstēšanu un šo zināšanu izmantošana praksē.
Tautas tērpstērps, kurā izpaužas kādas tautas kultūras savdabība; tautastērps.
2.Iedzīvotāju kopums (kādā valstī, zemē, teritorijā u. tml.).
Tautas patēriņa priekšmetimateriālie labumi, kas izmantojami cilvēku personiskajām un kolektīvajām vajadzībām (pārtikas produkti, apģērbs, kultūras un sadzīves preces u. tml.).
Tautas saimniecībavēsturiski izveidojusies sabiedriskās atražošanas sistēma (kādā valstī, zemē).
Tautas skaitīšanaīpaši organizēta ziņu vākšana par, parasti valsts, iedzīvotājiem (piemēram, par to skaitu, dzīvesvietām, tautību, dzimumu, vecumu, ģimenes stāvokli); tautskaite.
// īpašības vārda nozīmē; formā: vienskaitlis, ģenitīvs Tāds, ko (piemēram, vēlēšanās) ir izveidojuši daudzi vai visi (kādas valsts, zemes, teritorijas u. tml.) iedzīvotāji; tāds, kas darbojas (kādas valsts, zemes, teritorijas u. tml.) iedzīvotāju labā, aizstāv to intereses.
Tautas frontekustība, kas apvieno daudzus (kādas valsts, zemes, teritorijas u. tml.) iedzīvotājus politiskai, ekonomiskai cīņai; attiecīgā organizācija.
Tautas nams vēsturisksklubs, kas veica masu politisko un kultūras un izglītības darbu (parasti nelielā apdzīvotā vietā).
// īpašības vārda nozīmē; formā: vienskaitlis, ģenitīvs Tāds, kas darbojas ārpus skolu sistēmas un kur mācības parasti ir paredzētas pieaugušiem cilvēkiem (par izglītības iestādēm).
// īpašības vārda nozīmē; formā: vienskaitlis, ģenitīvs Goda nosaukumos lieto, lai norādītu uz personas vai kolektīva darbības augstu vērtējumu.
3.Cilvēku kopums, kurā ietilpst viena vai vairākas sociālas grupas, slāņi, arī tautības, etniskas grupas (parasti kādā valstī, zemē, teritorijā u. tml.).
4.Liels cilvēku kopums, skaits; ļaudis.
// sarunvaloda Cilvēku grupa, kam piemīt noteiktas, raksturīgas pazīmes.
5.joma: folklora; formā: daudzskaitlis Cita novada iedzīvotāji, citas dzimtas, radu saimes pārstāvji; svešinieki; arī precinieki.
Laist tautās novecojisizdot (meitu) pie vīra, izprecināt.
Tautas etimoloģija joma: valodniecībavārda cilmes nezinātnisks skaidrojums, kas pamatojas uz skaidrojamā vārda skanisku līdzību kādam etimoloģiski neradniecīgam vārdam.
Tautu (retāk tautas) dēlsjaunietis no cita novada vai no citas dzimtas, radu saimes; arī precinieks; tautietis (2).
Tautu meita joma: folklorajauniete no cita novada vai no citas dzimtas, radu saimes; arī līgava; tautiete.
Stabili vārdu savienojumi:
(Iz)iet tautās poētiska stilistiskā nokrāsaapprecēties (par sievieti).
Ieiet tautākļūt tautā plaši pazīstamam.
Iziet tautākļūt populāram, plaši pazīstamam (piemēram, par mākslas darbu).
Izvadīt (arī aizvadīt) tautās poētiska stilistiskā nokrāsaizprecināt (meitu, māsu).
Laist (arī izvest, izdot) tautās novecojisizprecināt (meitu, māsu).
Laist tautās (arī tautā, pasaulē)izdot iespieddarbus; arī publicēt.
Lielā tautu staigāšana vēsturisksģermāņu, slāvu, sarmatu u. c. cilšu pārvietošanās Viduseiropā un Romas impērijā 4.-7. gs., kas veicināja Rietumromas impērijas sabrukumu.
Palaist tautāizplatīt, panākt, ka izplatās (informācija).
Tautas airēšanašāda braukšana ar parastajām laivām.
Tautas atriebējipartizāni, kas (kara laikā) cīnās pret iebrucējiem un tautas nodevējiem.
Tautas attīstības indekssstarptautiski atzīts sabiedrības attīstības un dzīves kvalitātes komplekss rādītājs (angļu val. "Human Development Index"), ko veido, ņemot vērā četrus rādītājus - iedzīvotāju vidējo dzīves ilgumu, lasītprasmi, izglītības iestādes apmeklējošo īpatsvaru un iekšzemes kopproduktu uz vienu iedzīvotāju.
Tautas kalpscilvēks, kas aktīvi darbojas savas tautas labā.
Tautas komisariāts vēsturisksvalsts pārvaldes centrālā institūcija atsevišķās saimniecības, kultūras un militārās nozarēs (Padomju Savienībā no 1917. gada līdz 1946. gadam).
Tautas komisārs vēsturisksPSRS valdības loceklis, kas vadīja tautas komisariātu ( 1917-1946).
Tautas Komisāru Padome vēsturisksvalsts varas augstākā izpildu un rīcības institūcija (Padomju Savienībā no 1917. gada līdz 1946. gadam).
Tautas sapulce vēsturiskskādas kopienas visu pilntiesīgo locekļu savdabīgs "parlaments".
Tautas tribūns vēsturisksaugstākā plebeju vēlētā amatpersona senajā Romā (no 494. g. p. m. ē.), kam bija tiesības uzlikt aizliegumu (veto) senāta rīkojumiem; uz gadu tika ievēlēti divi, vēlāk - četri un desmit tribūni; tribūnu persona bija neaizskarama; impērijas periodā zaudēja savu nozīmi.
Avoti: LLVV, VjV
Korpusa piemēri: