Vasaras versija 2021
329 515 vārdi
49 104 frāzes
staigāt
staigāt 2. konjugācijas darbības vārds; intransitīvs
1.Vairākkārt vai ilgstoši ejot, pārvietoties (parasti dažādos virzienos) — par cilvēku.
Staigāt uz rokāmnovietojoties vertikāli balstā uz rokām, virzīties, tās pārmaiņus pārvietojot.
// Par dzīvniekiem.
// Būt tādam, kam ir spēja pārvietoties, ejot ar kājām.
// pārnestā nozīmē Virzīties (par parādībām dabā, parasti vēju, mākoņiem).
// Ejot doties, parasti vairākkārt (noteiktā nolūkā).
// Uzturēties, būt, parasti bieži, sastopamam (kur).
// transitīvs Savienojumā ar "ceļu, taku" u. tml: ejot vairākkārt vai ilgstoši, veikt (ceļa gabalu).
// pārnestā nozīmē, transitīvs Savienojumā ar "ceļu": darboties, parasti ilgstoši (kādā jomā, nozarē u. tml.).
// darbības vārds; formā: lokāmais ciešamās kārtas tagadnes divdabis (-ams, -ama, -āms, -āma) Būt tādam, pa kuru ir iespējams pārvietoties ejot (piemēram, par purvu).
// sarunvaloda Ilgāku laiku regulāri uzturēties kopā, intīmi draudzējoties.
2.Būt tādam, kam dodoties, uzturoties (kur), ir kas, parasti pastāvīgi, raksturīgs tā ārienē (piemēram, apģērbā, matu sasukājumā).
// Būt tādam, kam dodoties, uzturoties (kur), ir, parasti ilgstoši, noteikts psihiskais stāvoklis, noteikta attieksme (pret ko).
3.parasti formā: trešā persona Kustēties, virzīties (parasti turpatpakaļkustībā) — par priekšmetiem, veidojumiem u. tml.
// Tikt dotam tālāk citam.
// Izplatīties, kļūt zināmam (par ziņām, vēstīm u. tml.).
Stabili vārdu savienojumi:
Saulīte (arī saule) staigā (biežāk ripo) pa zemi (arī zemes virsu)saka, ja ir ļoti skaists, saulains laiks.
Staigā laimīgs (arī vesels)!saka atvadoties.
Staigājoša (arī dzīva) enciklopēdija sarunvalodasaka par cilvēku, kam ir ļoti plašas, vispusīgas zināšanas.
Staigāt (arī iet) kaķa soļiem (arī kā kaķim)staigāt (arī iet) klusi, viegli.
Staigāt (arī iet) nelabus ceļusmorāli pagrimt.
Staigāt (arī iet) no rokas rokāpabūt (pēc kārtas) daudzu rokās, īpašumā.
Staigāt (arī justies, retāk būt) kā (septītajās) debesīsjusties ļoti labi, laimīgi.
Staigāt (arī soļot, biežāk iet, nākt) (kāda) pēdāssekot (kāda) paraugam; turpināt (kāda) tradīcijas.
Staigāt (kā) pa diegu (arī diedziņu), arī staigāt (kāda priekšā) uz pakaļkājām sarunvalodadarīt visu, ko kāds vēlas, pakļauties pilnīgi tā varai, gribai.
Staigāt (kādam) pakaļ sarunvalodasaka, ja (kāda) pavirši darītais jāpaveic, arī jālabo citam.
Staigāt aiz arkla (arī arklam pakaļ)art (ar zirgu).
Staigāt ar ubaga tarbu (retāk kuli)nonākot nabadzībā, ubagot.
Staigāt maskāslēpt savu īsto būtību.
Avoti: LLVV
Korpusa piemēri: