Vasaras versija 2022
385 555 šķirkļi
laukā
laukā apstākļa vārds
1.Ārpus telpām; ārā (1); pretstats: iekšā.
2.Prom, ārā (no kurienes).
2.1.Tā, ka vairs neatrodas (piemēram, kādā situācijā, stāvoklī).
3.Ārpusē (2), ārā (3).
4.kopā ar: darbības vārds, vārds bez priedēkļa Norāda, ka ar verbu izteiktā darbība saistīta ar virzību no kurienes ārā, ar virzību ārpus kā; ārā (4).
4.1.kopā ar: darbības vārds, vārds bez priedēkļa Norāda, ka darbības objekts tiek iznīcināts, izlietots vai arī nolietajās, bojājas.
4.2.kopā ar: darbības vārds, vārds bez priedēkļa Norāda, ka (kas, parasti cilvēku attiecības, parādības sabiedrībā) izzūd, beidz pastāvēt līdzšinējā veidā.
4.3.kopā ar: darbības vārds, priedēklis "iz-" Pastiprina verba priedēkļa iz- (1) nozīmi.
5.Lieto, lai aizstātu verbu, kas izsaka virzību ārā (no kā).
6.Lieto, lai izteiktu prasību, pavēli, arī pamudinājumu aiziet (no kādas telpas, vietas); ārā (5).
Stabili vārdu savienojumi(Visas) iekšas rauj (vai) laukā (arī ārā).
Avoti: LLVV, Lfv
Korpusa piemēri