Vasaras versija 2021
329 515 vārdi
49 104 frāzes
augšana
augšana
1.Darbība, process → augt.
2.joma: bioloģija Organisma masas, izmēru un tilpuma palielināšanās, pieaugot šūnu skaitam, kā arī rodoties citiem struktūrelementiem — audiem un orgāniem.
Augšanas apstākļinoteiktā vietā sastopamas dzīvo organismu un nedzīvās vides pašregulējošas sistēmas ar līdzīgu uzbūvi un dzīvības norisēm galveno koku sugu audžu augšanas gaitā un līdzīgu meža atjaunošanos pēc audzes nociršanas.
Augšanas apstākļu tipsapvienotas ekosistēmas (bioģeocenozes) ar līdzīgu uzbūvi audzes stabilizācijas stadijā un līdzīgu atjaunošanās gaitu pēc audzes novākšanas vai nopostīšanas.
Augšanas ātrums joma: lopkopībarādītājs, ko raksturo ar absolūto un relatīvo jeb attiecināto pieaugumu.
Augšanas konussauga ass orgānu (stumbra, zaru, saknes) galotne, kur intensīvi veidojas jaunas šūnas.
Augšanas regulatoriorganiski savienojumi, kas mazā koncentrācijā veicina vai kavē dzīvo organismu augšanu vai attīstību.
Avoti: ZTV
Korpusa piemēri: