Vasaras versija 2021
329 515 vārdi
49 104 frāzes
žāvēšana
žāvēšana joma: tehnoloģija
Šķidruma, parasti ūdens, aizvadīšana no gāzēm, šķidrumiem, cieta materiāla vai izstrādājuma.
Aukstā žāvēšanažāvēšana dabiskos atmosfēras apstākļos.
Dabiskā zāģmateriālu žāvēšanazāģmateriālu žāvēšana atmosfēras apstākļos īpaši sakrautās krautnēs, caur kurām cirkulē atmosfēras gaiss.
Dabiskā žāvēšanažāvēšana, kurā nenotiek siltumnesēja un žāvējamā materiāla kustība.
Dielektriskā žāvēšanažāvēšana augstfrekvences strāvas laukā.
Fizikālķīmiskā žāvēšanažāvēšana, kurā mitrumu saista ar higroskopiskām vielām, piem., ar koncentrētu sērskābi.
Indukcijas žāvēšanakoksnes žāvēšana mainīgā magnētiskajā laukā, kur siltuma atdeve koksnei notiek no feromagnētiskajām starplikām un režģiem, kas izvietoti krautnēs iekšpusē.
Infrasarkanā žāvēšanažāvēšana speciālās kamerās ar infrasarkano starojumu.
Koksnes atmosfēras žāvēšanakoksnes konvekcijas žāvēšana ar apkārtējo gaisu bez īpašas tā uzsildīšanas.
Koksnes dabiskā žāvēšanakoksnes žāvēšana atmosfēras gaisa apstākļos zem nojumes.
Koksnes žāvēšanakoksnes hidrotermiskā apstrāde, kas izpaužas mitruma izvadīšanā no tās.
Koksnes žāvēšana gāzu un tvaika spiedēkoksnes konvekcijas žāvēšana gaisa, gāzes vai pārkarsēta tvaika vidē atmosfēras spiedienā.
Konduktīvā žāvēšanamateriāla žāvēšana ar siltuma saskaratdevi (ar siltuma vadītspēju), materiālam atrodoties kontaktā ar uzsildītām virsmām.
Konvekcijas žāvēšanažāvēšana, kad žāvējamais materiāls tieši saskaras ar žāvēšanas aģentu (piem., ar karstajām krāsns gāzēm).
Mākslīgā žāvēšanažāvēšana, ko veic periodiskas vai nepārtrauktas darbības žāvētavās, atmosfēras vai pazeminātā spiedienā (vakuumžāvēšana).
Mehāniskā žāvēšanapresēšana, filtrēšana, centrifugēšana.
Rotācijas žāvēšanažāvēšana gāzu un tvaika vidē ar papildu centrbēdzes efekta izmantošanu.
Termiskā žāvēšanarūpniecībā cietu vielu (arī pastu) žāvēšanai visvairāk lietotā metode, kuras pamatā ir masas un siltuma apmaiņa starp siltumnesēju un mitro materiālu.
Žāvēšana ūdenī nešķīstošos šķidrumosžāvēšana, kuras laikā žāvējamais materiāls atrodas sasildītā šķidrā vidē.
Žāvēšanas aģentsvide, kurā notiek žāvēšana.
Žāvēšanas jutīgumsizstrādājumu (betona, mālu u. c.) tieksme žūstot plaisāt.
Žāvēšanas režīmsžāvēšanas aģenta parametru vērtību saraksts konkrētas koku sugas un noteikta biezuma zāģmateriālu žāvēšanai.
Avoti: ZTV
Korpusa piemēri: