Pavasara versija 2021
328 944 vārdi
48 692 frāzes
ātrums
ātrums vīriešu dzimtes 1. deklinācijas lietvārds
1.Kustības īpašība, ko raksturo ar zināmā laika posmā noieto ceļu.
Ātruma rādītājsspidometrs.
Ātrumu paralelograms joma: fizikaparalelograms, kura divas malas veido atsevišķu ātrumu kustības vektori, bet diagonāle attēlo summāro ātrumu.
Ātrumu saskaitīšana joma: fizikaja materiāls punkts vai ķermenis vienlaikus piedalās divās kustībās, tad rezultējošais kustības ātrums attēlojams ar diagonāli paralelogramā, kura divas malas veido atsevišķo ātrumu kustības vektori.
Kosmiskais ātrumsminimālais ātrums, ar kuru kustoties jebkurš Zemes ķermenis vairs neatgriežas uz Zemes.
Momentānais ātrums joma: fizikaķermeņa ātruma vektors katrā laika momentā, tā modulis ir vienāds ar ātruma acumirklīgo vērtību, bet virziens norāda ķermeņa kustības vircienu šajā laika momentā.
Otrais kosmiskais ātrumsminimālais ātrums, ar kuru kustoties ķermenis pilnīgi pārvar Zemes pievilkšanas spēku; paraboliskais ātrums.
Pirmais kosmiskais ātrumsminimālais ātrums, kas ķermenim jāsasniedz, lai tas sāktu kustēties apkārt Zemei pa riņķveida orbītu - 7,9 km/s; riņķa ātrums.
Radiālais ātrumsdebess ķermeņa ātruma vektora projekcija uz taisnes, kas debess ķermeni savieno ar novērotāju.
Tangenciālais ātrumsdebess ķermeņa ātruma vektora projekcija plaknē, kas perpendikulāra taisnei, kura savieno debess ķermeni ar novērotāju.
Trešais kosmiskais ātrumsminimālais ātrums, ar kuru ķermenis aizlido projām no Saules sistēmas.
Uzņemt ātrumu sarunvalodapalielināt (transportlīdzekļa) kustības ātrumu.
// apstākļa vārda nozīmē; formā: vienskaitlis, lokatīvs Savienojumā ar "zibens", "bultas", "vēja" u. tml.: ļoti ātri (piemēram, virzīties).
2.Straujums (norisei, procesam, darbībai).
// Darbības straujums (ierīcēm).
3.apstākļa vārda nozīmē; formā: vienskaitlis, lokatīvs Ļoti lielā steigā, arī satraukumā.
4.Vilkmes spēka pārnesums automobiļos, traktoros u. tml.
Atļautais ātrumstransportlīdzekļa kustības ātrums, kuru reglamentē normatīvie dokumenti.
Atraušanās ātrumsgaisakuģa ātrums momentā, kad tā atbalsta ierīces atraujas no skrejceļa ieskrējiena beigās.
Ātruma augstumsšķidruma plūsmas īpatnēja kinētiskā enerģija, ko izsaka ar atbilstošu šķidruma līmeņa augstumu (viens no Bernulli vienādojuma locekļiem).
Ātruma diapazonsintervāls starp ātruma mazāko un lielāko iespējamo vērtību; tā lielumu izsaka ar lielākā un mazākā ātruma starpību.
Ātruma iestatīšanamašīnas izpildietaises piedziņas elementu nomaiņa vai pārslēgšana pirms apstrādes procesa sākuma, lai izpildietaise apstrādes procesā pārvietotos ar uzdoto ātrumu.
Ātruma koeficientscaurplūdes koeficienta sastāvdaļa - skaitlis, kas izsaka berzes radītu faktiskās izplūdes ātruma samazinājumu salīdzinājumā ar teorētiski aprēķināto izplūdes ātrumu.
Ātruma pakāpeviens no iespējamiem iestatāmiem (ieregulējamiem) ātrumiem regulēšanas diapazona robežās.
Ātruma regulēšanamašīnas izpildietaises uzdotās pārvietošanās ātruma funkcijas realizēšana apstrādes laikātrums.
Ātrumu rindapieaugošā kārtībā sakārtota iespējamo ātruma pakāpju kopa.
Bezpakāpju ātruma regulēšanaregulēšana ar iespējām realizēt regulēšanas diapazona robežās jebkuru uzdoto ātrumu.
Dreifa ātrums1.daļiņu sistēmas (atomu, jonu, elektronu, caurumu u. c.) lēnas virzītas kustības ātrums, kas klājas pāri to haotiskajai kustībai.2.ātrums, ar kādu peldlīdzeklis pārvietojas bez dzinējiem.
Ekonomiskais ātrumsgaisakuģa ātrums horizontālajā lidojumā, kam nepieciešama minimāla dzinēja vilkme un degvielas patēriņš stundā.
Evolutīvais ātrumsminimālais gaisakuģa ātrums, ar kuru tas var izpildīt minimālos manevrus; nemanevra lidmašīnām svarīgs paceļoties, nosēžoties un aizejot uz otro riņķi.
Fāzes ātrumsharmoniskas svārstības (monohromatiska viļņa) izplatīšanās ātrums vidē.
Griešanas ātrumsapstrādājamā ķermeņa vai (un) instrumenta pārvietošanās ātrums griešanas kustībātrums.
Grupas ātrumsenerģijas (elektromagnētisko viļņu grupas, signāla) kustības ātrums.
Hiperskaņas ātrumsgāzes ātrums, kas ievērojami pārsniedz skaņas ātrumu (Maha skaitlis lielāks par 5).
Iecirkņa ātrumsvilciena kustības vidējais ātrums iecirknī, ieskaitot ieskriešanās ātrumu, ātruma samazināšanas papildlaiku un vilciena stāvēšanas laiku starpstacijās.
Indikatora ātrumsgaisakuģa ātrums, ko noteiktos lidojuma apstākļos rāda borta indikators un kas saistīts ar gaisa spiediena starpības mērīšanu dinamiskajā un statiskajā kamerā; pēc indikatora ātruma vērtībām aprēķina īsto ātrumu gaisā, kā arī aprēķina spēkus un momentus, kas iedarbojas uz gaisakuģi lidojumā.
Konstruktīvais ātrumsvislielākais kustības ātrums, kas noteikts, projektējot ritošo sastāvu, pamatojoties uz pieļaujamo sliežu ceļa slodzi, kustības drošību un elementu stiprības kritērijiem.
Kravas piegādes ātrumskravas vidējais pārvietošanas ātrums diennaktī visā tās pārvadāšanas laikā.
Kreisēšanas ātrumspastāvīgs gaisakuģa lidojuma ātrums, parasti pastāvīgā augstumā.
Kritiskais ātrumsmaksimālais pieļaujamais transportlīdzekļa kustības ātrums konkrētos ceļa apstākļos, kurā vadītājam ir iespējams saglabāt stabilu transportlīdzekļa kustību vai izvairīties no ceļu satiksmes negadījuma.
Leņķiskais ātrumsvektoriāls lielums w, kas raksturo ķermeņa rotācijas ātrumu un ir vienāds ar tā elementāro pagrieziena leņķi dj elementāra laika intervālā dt: w=dj/dt.
Maksimālais ātrumslielākais transportlīdzekļa ātrums, kuru var sasniegt ar konkrētu pārnesumu un pilnu slodzi ar pilnu degvielas padevi uz horizontāla asfaltbetona seguma ceļa.
Maršruta ātrumsvilciena kustības vidējais ātrums maršruta iecirknī, ieskaitot ieskriešanās ātrumu, ātruma samazināšanas papildlaiku un vilciena stāvēšanas laiku visos sadales punktos.
Minimālais ātrumsmazākais transportlīdzekļa kustības ātrums konkrētos ceļa apstākļos, kad var pārvietoties laideni, bez raustīšanās.
Nominālais ātrumsilgstoša darba režīma kustības ātrums nominālas slodzes apstākļos.
Nosēšanās ātrumsgaisakuģa ātrums momentā, kad tā atbalsta ierīces pieskaras skrejceļam.
Padeves ātrumsapstrādājamā ķermeņa vai (un) instrumenta pārvietošanās ātrums padeves kustībā.
Pakāpjveida ātruma regulēšanaregulēšana ar iespējām realizēt regulēšanas diapazona robežās noteiktas ātruma pakāpes.
Reakcijas ātrums joma: ķīmijaķīmiskās reakcijas aktu skaits laika vienībā.
Sinhronais ātrumsmagnētiskā griežlauka ātrums, kas atkarīgs no elektriskās strāvas frekvences un statora polu pāru skaita.
Skaņas ātrums1.mazas amplitūdas elastiskā viļņa pārvietošanās ātrums elastiskā vidē; to nosaka vides blīvums un saspiežamība.2.skaņas svārstību izplatīšanās ātrums cietvielās, šķidrumos un gāzēs; cietvielās - 2000-6000 m/s, šķidrumos 750-2000 m/s, gāzēs - 150-1000 m/s; gaisā normālos apstākļos ~330 m/s.
Tehniskais ātrumsvilciena kustības vidējais ātrums iecirknī, ieskaitot ieskriešanās ātrumu un ātruma samazināšanas papildlaiku.
Transskaņas ātrumsgāzes ātrums, kas ir tuvs vietējam skaņas ātrumam; lidojot ar transskaņas ātrumu, rodas gaisa blīvējuma lēcieni un raksturīgas krasas aerodinamisko spēku maiņas.
Tukšgaitas ātrumsnenoslogotas ierīces kustības ātrums.
Vertikālais ātrums joma: aeronautikagaisakuģa augstuma maiņa laika vienībā; mēra ar variometru.
Viļņu izplatīšanās ātrumsjebkura viļņa punkta pārvietošanās attāluma attiecība pret laiku, kurā šis attālums noiets; atkarīgs no vides dielektriskās un magnētiskās caurlaidības.
Virsskaņas ātrums joma: fizikagāzes ātrums, kas pārsniedz skaņas ātrumu (Maha skaitlis 1-5); lidojumam raksturīgi trieciena viļņi (sk. skaņas "barjera").
Zemskaņas ātrumsgāzes plūsmas ātrums, kas ir mazāks par skaņas ātrumu (Maha skaitlis mazāks par 1).
Avoti: LLVV, IVkV, FF, T, ZTV
Korpusa piemēri: