Mīlenbaha - Endzelīna latviešu valodas vārdnīcaCitas vārdnīcas:

  • SV
    Skaidrojošā vārdnīca
  • LLVV
    Latviešu literārās valodas vārdnīca
  • MLVV
    Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca


Latviešu Fonds AILab

Autorizācija

Lietotāja vārds:

Parole:

 

Izmantošanas noteikumi

Ikvienam ir brīvi pieejami MEV pamatsējumi: lodziņos lietotāja vārds un parole ierakstiet demo.

Noslēdzot MEV konsultanta līgumu un saņemot lietotāja vārdu un paroli, visus vārdnīcas sējumus var brīvi izmantot izglītības un pētniecības mērķiem.

Tehniskās prasības

Lai Jūsu pārlūkprogramma spētu atainot bagātīgo MEV izmantoto rakstzīmju klāstu (specifiskas diakritiskās zīmes, dažādu svešvalodu alfabēti), datorā jābūt instalētam Arial Unicode MS fontam, kas nāk līdzi MS Office 2000 (un jaunākām versijām) un kuru var arī lejupielādēt dažādās tīmekļa vietnēs.

Alternatīva ir apjomā nelielais Doulos SIL fonts, taču ar to nebūs iespējams atainot atsevišķas komplicētas rakstzīmes, kā arī grieķu valodas alfabētu.

Konsultanta līgums

1. variants: Izdrukājiet, aizpildiet un parakstiet līgumu. Nogādājiet vai nosūtiet to pa pastu uz norādīto adresi.

2. variants: Aizpildiet līgumu un parakstiet to ar e-parakstu. Atsūtiet digitāli parakstīto līgumu pa e-pastu.

Informācija par piešķirto lietotāja vārdu un paroli Jums tiks nosūtīta uz līgumā norādīto e-pastu.

Līguma formāti: PDF, DOC

LU Matemātikas un informātikas institūts
Raiņa bulvāris 29-316
Rīga, LV-1459
Latvia

e-pasts: mev @ ailab punkts lv
URL: http://ailab.lv

Reģistrētiem lietotājiem

Par...

LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijā ir izveidota K. Mīlenbaha un J. Endzelīna "Latviešu valodas vārdnīcas" elektroniskā versija. Darbs tika aizsākts 1994. gadā, bet 2000. gada laikā ar Latviešu Fonda finansiālu atbalstu tika ieskenēti vārdnīcas pamatsējumi un sākās darbs pie MEV elektroniskās versijas izstrādes.

2003. un 2004. gadā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu tika digitalizēti K. Mīlenbaha un J. Endzelīna "Latviešu valodas vārdnīcas" papildsējumi, kā arī tika pilnveidota vārdnīcas pamatsējumu elektroniskā versija. Tagad tīmekļa versijā tiek adekvāti attēlotas vārdnīcā sastopamās fonētiskās transkripcijas zīmes, kā arī līdz šim neatveidotie dažu valodu (krievu, grieķu, sanskrita) piemēri. Līdz ar to vārdnīca kļuvusi ērtāk lietojama, šķirkļi vieglāk pārskatāmi.

Veidojot vārdnīcas elektronisko versiju, ir pilnībā saglabāta oriģinālrakstība (arī ch un ŗ).

Vārdnīcas pamatsējumi un papildsējumi apvienoti vienā sistēmā, visi šķirkļi kopā sakārtoti alfabētiskā secībā. Tajos gadījumos, kad pamatsējumā un papildsējumā sastopami vienāda nosaukuma šķirkļi, tie abi tiek attēloti pēc kārtas - pirmais ir pamatsējuma vārds, otrais - papildsējuma vārds. Tā kā katra šķirkļa beigās dota avota (vārdnīcas sējuma un lappuses) norāde, lietotājs vienmēr var viegli uzzināt, vai konkrētais šķirklis nāk no vārdnīcas pamatsējumiem vai papildsējumiem.

Lielākā un svarīgākā elektroniskās versijas priekšrocība ir meklēšanas iespējas. Šobrīd informāciju var meklēt:

   - šķirkļa vārdos mūsdienu ortogrāfijas vai ME pierakstā;
   - pamatvārdu variantos;
   - visā šķirkļa tekstā;
   - kļūdu labojumos;
   - pēc avota.

Meklēt var pēc pilna šķirkļa vārda vai pēc vārda daļas, atlasot interesējošos šķirkļus pēc dažādiem meklēšanas kritērijiem.

Jaunumi

01.01.2018
Izmēģinājuma versijā pieejami visi pamatsējumi.

22.03.2011
Pieejami šķirkļu faksimili - klikšķiniet uz lappušu numuriem avotu norādēs.

28.12.2009
MEV ir pārcelta uz jaudīgāku serveri. Mainījusies ir arī tīmekļa adrese. Kā arī beidzot ir nodrošināts pārlūka Mozilla Firefox atbalsts.

28.09.2004
Jaunā MEV datubāzes versija satur 132 718 šķirkļus, no kuriem pamatsējumi aptver 77 175 šķirkļus, bet papildsējumi - 55 543 (14. burtnīca vēl nav pievienota).

28.09.2004
MEV elektroniskā versija ir transformēta Unicode formātā, dodot iespēju atainot praktiski visas specifiskās rakstzīmes.

28.09.2004
Novērsts liels apjoms drukas un strukturālā marķējuma kļūdu. Paldies visiem MEV lietotājiem, kas iesūtīja norādes uz pamanīto kļūdu vietām.

21.02.2002
Ir iespēja noslēgt MEV konsultanta līgumu.

05.02.2002
MEV datubāze papildināta ar 11 759 šķirkļiem (T-Ž). Kopā 74 479 šķirkļi.

18.10.2001
MEV datubāzē ievietoti 62 720 šķirkļi (A-T).

26.03.2001
Izveidota MEV datubāze un lietotāju saskarne.

24.11.2000
Izveidota MEV izmēģinājuma versija (A, Ā).


© LU Matemātikas un informātikas institūts, 2000 - 2011