Pavasara versija 2024
400 923 šķirkļi
uz
Lietojuma biežums :
uz prievārds
1.kopā ar: akuzatīvs, vienskaitlis vai datīvs, daudzskaitlis Norāda (kā) virzībā, pārvietojumā sasniedzamu vietu, objekta.
1.1.novecojis Norāda cilvēku, kas ir (kāda) virzības mērķis; pie.
1.2.konstrukcijā: vārdu savienojums "no - uz" Norāda, ka kas virzās, tiek virzīts starp divām (telpas, teritorijas) vietām un sasniedz pēdējo no tām.
1.3.konstrukcijā: vārdu savienojums "no - uz" Norāda, ka kas virzās, tiek virzīts starp diviem objektiem, to daļām un sasniedz pēdējo no tiem.
2.kopā ar: akuzatīvs, vienskaitlis vai datīvs, daudzskaitlis Norāda kustības, darbības virzienu.
2.1.Norāda novietojuma, atrašanās, izplatības virzienu.
2.2.Norāda skatiena objektu, skatiena vērstības virzienu.
2.3.Norāda uzmanības, uztveres objektu, no kā ir iespējama skaņas izplatīšanās; norāda virzienu, kurā izplatās skaņa.
2.4.novecojis Norāda objektu, kam pretī (kas) virzās, tiek virzīts; pret.
3.kopā ar: ģenitīvs, vienskaitlis vai datīvs, daudzskaitlis Norāda to, kam virsū, kura virsmas tuvumā (kas) atrodas.
3.1.Norāda to, kura virspuse, virsma kļūst par (kā) atrašanās vietu pēc (tā) pārvietojuma šīs virspuses, virsmas virzienā.
3.2.Norāda to, kura virspusē, kura virsmas tuvumā kas notiek, noris.
3.3.Norāda ķermeņa daļu, ko izmanto par kā balstu un kas saskaras ar kādu virsmu, pamatni.
4.kopā ar: akuzatīvs, vienskaitlis vai datīvs, daudzskaitlis Norāda runas, arī psihiskas darbības, iedarbības objektu.
4.1.Norāda kādas saiknes, attieksmes u. tml. objektu.
5.kopā ar: akuzatīvs, vienskaitlis vai datīvs, daudzskaitlis Norāda laiku, laikposmu, arī darbību, procesu, kam tuvojas kāds cits laiks, laikposms, arī darbība, process.
5.1.Norāda laiku, laikposmu, kad kas notiek, noris, pastāv.
5.2.Norāda laikposmu, kas norobežo (kā) norisi, pastāvēšanu.
5.3.kopā ar: lietvārds, ģenitīvs, atkārtots vienas un tās pašas saknes vārds Norāda, ka kas notiek laika secībā; arī pēc3.
6.kopā ar: akuzatīvs, vienskaitlis vai datīvs, daudzskaitlis Norāda darbības, norises mērķi, nolūku, arī rezultātu.
6.1.Norāda darbības, norises cēloni, iemeslu.
6.2.novecojis Norāda kādas psihiskas norises, parasti domāšanas, saturu.
7.kopā ar: ģenitīvs, vienskaitlis vai akuzatīvs, vienskaitlis, vai datīvs, daudzskaitlis Norāda darbības, norises veidu, pazīmi, arī kvalitāti.
7.1.sarunvaloda Norāda darbības veikšanas līdzekli; ar.
8.kopā ar: akuzatīvs, vienskaitlis vai datīvs, daudzskaitlis Norāda daļas, ko iegūst, sadalot kādu veselumu.
Stabili vārdu savienojumiUz pusēm.
8.1.Norāda objektu, pret ko ir attiecināts kāda veseluma sadalījums.
Stabili vārdu savienojumiUz pusi.
8.2.Norāda, vērtējot, aprēķinot iegūto (kā), parasti aptuveno, vērtību.
9.sarunvaloda; kopā ar: akuzatīvs; parasti kopā ar: vietniekvārds "tas", akuzatīvs; parasti kopā ar: īpašības vārds, pārākā pakāpe, noteiktā galotne Lieto, lai norādītu adjektīvā minētās īpašības visaugstāko pakāpi.
Stabili vārdu savienojumi(Tikai) uz papīra. Uz laukiem.
Avoti: LLVV
Korpusa piemēri