A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 maģums

maģums (15) s. m. magghums (1), magghumu (1), magguma (1), maggums (1), maghghumu (1), maghuma (1), maghuma` (1), maghumu (1), maghumu{maghghumu} (1), magjuma (1), magjuma` (1), maģģums (4)wenigkeit/ paucitas, maggums/ ma§iba. Manc1638_L, 207B7. 1. mazums, mazs skaitsVnd ne§śe to dargu laiku par teems / vnd darriya tohs magjuma czaur śawu Dußmibu. Manc1631_Syr, 60816. Bet kad ta Pilniba nahks/ tad tas/ kas Maģģums irr/ taps isnihzinahts. JT1685 1Kor 13:13. darīt maģumā (1) darriya magjuma (1)samazināt, daļēji iznīcinātVnd ne§śe to dargu laiku par teems / vnd darriya tohs magjuma czaur śawu Dußmibu. Manc1631_Syr, 60816. iet maģumā; maģumā iet (2) eet maghuma (1), maghuma` eet  (1)Abnehmen/ ringer werden/ Maghuma` eet/ ma§ahk tapt. Manc1638_L, 207B7. samazinātiesBaggatiba eet maghuma / kad to iß= there / bett kad to krah§ta / tad tohp ta leela. Manc1637_Sal, 4024. Abnehmen/ ringer werden/ Maghuma` eet/ ma§ahk tapt Manc1638_L, 270B7. 2. mazotne, bērnībaNhe dohd winjam śawu Wallu Magjuma` / vnd nhe aisbilldini winja Trackumu. Manc1631_Syr, 57133. la. maģ, maģs maģs, maģa, vismaģums