A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 saskriet

saskriet (6) v. śaskreets (2), śaśkrehje (1), śa§kreen (1), śa§kreet (1), śa§krehjuścheem  (1)zu§ammen fliegen/ kohpa śa§kreet. Manc1638_L, 62A12. 1. salidotzu§ammen fliegen/ kohpa śa§kreet. Manc1638_L, 62A12. 2. satecēt, saplūst..und tuppam mehß ka kahda` Purrwa` / kurr wi§śenahds Vhdens tahß Nhelaimes us mums śa§kreen: Bett auk§cham Debbe§śies nhe kahda Nhelaime mums drie§tehß ai§karrt. Manc1654_LP1, 21618. Kad nu §tiprs Leetus lihje/ un tahs Śtraumehs śatezzeja/ un tahs Wehtrahs puhte/ un śaśkrehje pee tha Namma/ tad tas apga§ehs/ un gahje wiśśai poh§ta^. JT1685 Mt 7:7. 3. liekot daudz skriet, pārpūlēt (piem., zirgu)Tas Sirgs irr śajahts, śajahdits, śaskreets, das pferd ist über ritten, über ren~t, zu schanden geritten, geren~t. Fuer1650_70_1ms, 8520. Tas Śirgs ir śajahts, śagahdits, śaskreets, das Pferd ist über=ritten, uber rent, zu scha`den geritten, gerent. Fuer1650_70_2ms, 15012. 4. saskrietBet tee pahrgalwigi Juddi bahrgodami ņehme pee śewim zittus no ļauneem wiśśadeem śa§krehjuścheem Ļaudim/ un śapulzenaja tohs Ļaudis/ un darrija Trohkśni tanni^ Pilsśata^.. JT1685 Apd 17:17. la. skriet skriet