A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 cetorts, cetorta, ceturts, ceturta

cetorts, cetorta, ceturts, ceturta (91) num. ord. a§tota`=deßmita`=zättorta` (1), cätturt' (1), cettartankartan (1), cetterte (1), cettortz (3), cetturtcz (4), cetturte (8), czättorta (3), czättortan (1), czättortta (1), czättortz (1), czätturta (1), czätturtu (2), czettorta (4), czettorte (6), czettorte  (2), czettortz (4), czettörtan (2), ohtra` deßmitta` und zättorta (1), ohtra`=deßmita und zättorta` (1), ohtra`=deßmita` und zättorta` (1), ohtra`=deßmita` und zättortorta` (1), ohtra^ deśmita^ in zettorta^ (1), peekta`=deßmita zättorta` (1), śä§ta`=deßmita` zättorta` (1), śimpta` unnd zättorta (1), tre§ścha`=deßmita` zättorta` (1), tre§§cha` deßmity und zättorta` (1), tzättorteem (1), zättorta (2), zättorta (1), zättortais (2), zättortais (2), zättortan (1), zättortas (1), zättortaß (1), zättorta` (1), zättorta` (2), zättorta` (4), zättorta`=deßmita`.. zättorta` (1), zättorts (1), zättortu (4), zätturrtas (1), zätturtu (4), zätturtu (1), zetterta^.. ohtra^ deśmiti^ (1), zettorta^ (8)der vierdte/ zättortais/ zättortz. Manc1638_L, 194A23–24. der vierdte/ zättortais. Manc1638_PhL, 4142. ceturtais, ceturtāTha cetterte luk§chen. Dode mums §choden deni§ke mai§e. CC1585, 123. Tohp tee eekśch tahdahm Blehdibahm zettorta^ rei§i atra§ti/ ta lihds arrid§an/ kad diwi laulati Ļautiņņi Laulibu pahrkahp/ tad buhs teem mirrt. SKL1696_KB, 94. p. - cetorta jautāšana (7) czättorta jauta§chana (2), czättortta jauta§chana (1), czettorta jouta§chen (1), czettorta jouta§§chen (1), czettorte jouta§chen (2)- ceto(/u)rta lūgšana (9) cetterte luk§chen (1), czättorta luhk§chana (1), czettorta luuck§chenne (2), zättorta luhk§chana (1), zättortas luhk§chanahs (1), zättortaß luhk§chanas (1), zätturrtas luhk§chanas (1), zätturtu luhk§chanu (1)- cetortan kārtan; cetortā kārtā (6) cettartankartan (1), czättortan kahrtan (1), czettörtan kärtan (2), zättortan kahrtan (1), zättorta` kahrta` (1)- cetortā svētdienā (10) ohtra^ deśmita^ in zettorta^ śwehdeena^ (2), zettorta^ śwehdeena^ (6), zettorta^ śwehdeena^ treścha^ deśmiti^ (2)- cetortā vietā (13) ohtra` deßmitta` und zättorta weeta` (1), ohtra`=deßmita und zättorta` weeta` (1), ohtra`=deßmita und zättorta` (weeta`) (1), peekta`=deßmita zättorta` weeta` (1), śä§ta`=deßmita` zättorta` weeta` (1), tre§ścha`=deßmita` zättorta` (weeta`) (1), tre§ścha`=deßmita`zättorta` weeta` (1), zättorta weeta` (1), zättorta` weeta` (2), zättorta` weeta`{weeeta`} (1), zättorta`=deßmita`.. zättorta`.. weeta` (2)- cetorts bauslis (8) cettortcz baus§lis (1), cettortz boußlis (1), czättortz baußlis (1), czettortz boußlis (1), zättorts baußlis (1), zättortu baußli (1), zättortu baußlu (2)- līdz / iekškan trešu un ceto(/u)rtu augumu; trešā un cetortā augumā (14) exkan tre§§che vnde czettorte augumme (1), exkan tre§§che vnnde czettorte augumme (1), exkan.. tre§§che vnde czettorte augumme (2), lieds treśchu und zätturtu aughumu (1), lieds tre§śchu und zättortu aughumu (2), lieds tre§śchu und zätturtu aughumu (1), lieds tre§§chu und zätturtu aughumu (1), lieds tre§§chu vnd czätturtu aughumu (1), lieds tre§§chu vnnd czätturtu aughumu (1), tre§ścha` und zättorta` auguma` (1), tre§§cha` und zättorta` aughuma` (2) : liet. ketvirtas 'ceturtais' cetornis, cetri, cetras, cetortapadesmits, cetortapadesmita, cetortsdesmits, cetordiena, ceturdiena, ceturte, puscetorts