A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Kezarija

Kezarija (13) s. f. nloc. Cae§area` (1), Ce§area (1), Ke§aria (1), Ke§arias (3), Ke§ariju (5), Ke§ariu (2)Cēzareja (arī Cezareja); pilsēta JDJE§us nahze eek§chan teems E§cheems tahß Pilis Ce§area Wilippi / vnd waizaya śawus Mahzekļus vnd śatziya / ko śacka tee Ļaudis / kas ta Czillwäka Dähls 䧜ohtz? Manc1631_LVM, 21517. Un tas ataizenajis diwi no teem Kapteinehm/ śazzija: śataiśajt diwśimts Kaŗŗa=Wihrus/ ka tee uhs Ke§ariju eet/ un śeptiņdeśmits Jahtneekus/ un diwśimtus Strehlneekus/ ap to treścho Stundu Nakti^. JT1685 Apd 23:23. < vc. Cesarea, lat. Caesarea Ķezarija