A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 ciekkārt, cikkārt

ciekkārt, cikkārt (47) adv. cekart (1), cikkardt (1), czeckaarth (1), czeek=kahrt  (1), czeekahrt (9), czekaarth (1), czekart (1), czekarth (1), czekärt (2), czekärth (8), zeek kahrt (1), zeek=kahrt  (1), zeekahrt (13), zeekart (1), zeekkahrt (5)1. cik reižuCek gir Letes ex§kan greke{gre ke} apwaica§chen iaapdome? A§toeng. Kas / Ka / Ko/ cikkardt / cour kam / Kapetz / Ka / vnde kad. CC1585, 331. Tad gahje Pehteris pee to/un śazzija: Kungs/ zeek kahrt buhs man mannam Brahļam/ kas prett man grehko/ peedoht? JT1685 Mt 18:18. 2. ikreiz, kadJsledtcz thope / par pamme§§chenne thös greekes / tho darreth / czekaarth yuus tho §czerreth / exkan manne peminne§chenne. Ench1586, B2B8. ES pateizu mannam Deewam zeekkahrt es juhśo peeminnu. JT1685 Fil 1:1. la. cik, ciek + kārta ciek, cik ciekkārtīgs