A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 negods

negods 1 (32) s. m. neegode (2), negodu (1), negohd' (2), negohda (2), negohdam (1), negohds (2), negohdu (7), nehgod' (1), nehgohtz (1), nheghoda` (2), nheghods (1), nheghodu (3), nheghohda` (2), nheghohdu (1), nhegohd (1), nhegohda` (1), nhegohds (2)Vnehr/ Nheghods. Manc1638_L, 51A22. negodsTo ßack es peetcz tho neegode / kha butem mhes waaye tappu§§che. EvEp1587, 4611. Lepniba / kas śmeijamma / Jr wiśs Negohds nhe laid rohdahs / Noh§t no mannim dohdahs. LGL1685_V5, 37125. darīt negodu; negodā / negodu darīt (5) darra.. negohd' (2), eśśat.. negohdu darrijuśchi (1), nheghoda` darra (1), nhegohda` darra (1)1. apkaunotMeerigaka gir py kahdu ļaunu Wyru buht / nhe ka py kahdas myligas Śeewas / kattra to Kauna` vnd Nheghoda` darra. Manc1631_Syr, 59632. Kas tam darra dauds Nehgod'; Tomehrt neturr Śohdu. LGL1685_V5, 4826. 2. atņemt nevainībuKas warru darra śohda` / tas gir iht ka kahtz Pillesļau§cho Vsraux / katters kahdu Jumprawu nhegohda` darra / kattra winjam śargatina by. Manc1631_Syr, 55118. kauns und negods; negods und kauns (3) kauna` und nheghohda` (1), kauna` vnd nheghoda` (1), nheghodu und kaunu (1)ļoti liels negodsMeerigaka gir py kahdu ļaunu Wyru buht / nhe ka py kahdas myligas Śeewas / kattra to Kauna` vnd Nheghoda` darra. Manc1631_Syr, 59632. Dauds / kattri appak§chan Semmes ghullädami ghull / attkal usmohdieß / Zitti py muh§chighas D§iewo§chanas / zitti py muh§chighu Nheghodu und Kaunu. Manc1654_LP2, 322{302}31. la. gods negodība, negodīgs, negodīga, negods 2