Pavasara versija 2022
384 035 šķirkļi
līdz1
līdz prievārds; kopā ar: datīvs
1.Norāda uz vietu, uz kuru kas virzās, tiek virzīts, kuru kas sasniedz.
1.1.konstrukcijā: vārdu savienojums "no - līdz" Norāda, ka kas virzās, tiek virzīts starp divām (telpas, teritorijas) vietām un sasniedz pēdējo no tām.
1.2.Norāda uz darbības, norises, stāvokļa izplatības robežu.
1.3.konstrukcijā: vārdu savienojums "no - līdz" Norāda uz teritorijas, telpas daļu, kurā kas norisinās, pastāv, kurā ko dara, veic.
1.4.Norāda uz vietu, kura atrodas noteiktā attālumā no kā.
1.5.konstrukcijā: vārdu savienojums "no - līdz" Norāda uz attālumu starp ko.
1.6.Norāda uz to, par ko sāk runāt, domāt u. tml. pēc kā cita.
2.Norāda uz laiku, kad beidzas darbība, norise, stāvoklis.
2.1.konstrukcijā: vārdu savienojums "no - līdz" Norāda uz laikposmu starp kā sākumu un beigām.
2.2.Norāda uz notikumu, parādību, darbību, pirms kuras beidzas kāds cits notikums, parādība, darbība.
3.parasti kopā ar: skaitļa vārds un lietvārds, datīvs vai parasti kopā ar: skaitļa vārds un lietvārds, ģenitīvs, vai parasti kopā ar: skaitļa vārds un lietvārds, nominatīvs, vai parasti kopā ar: skaitļa vārds Norāda uz skaita, daudzuma, lieluma robežu.
3.1.parasti kopā ar: skaitļa vārds vai lietvārds, skaitļa vārds, datīvs, vai lietvārds, skaitļa vārds, ģenitīvs, vai lietvārds, skaitļa vārds, nominatīvs, vai lietvārds, skaitļa vārds, akuzatīvs Norāda uz aptuvenu skaita, daudzuma, lieluma robežu.
3.2.konstrukcijā: vārdu savienojums "no - līdz"; parasti kopā ar: skaitļa vārds vai lietvārds, skaitļa vārds, datīvs, vai lietvārds, skaitļa vārds, ģenitīvs, vai lietvārds, skaitļa vārds, nominatīvs Norāda uz mazākā un lielākā skaita, daudzuma, lieluma robežām.
3.3.konstrukcijā: vārdu savienojums "no - līdz"; parasti kopā ar: lietvārds Norāda uz kādas grupas, kopas robežām.
4.Norāda uz darbības, norises, stāvokļa intensitātes pakāpi; norāda uz pazīmes pakāpi.
4.1.parasti kopā ar: "pēdējais" vai "beidzamais" Norāda uz darbības, norises, stāvokļa intensitātes galējo pakāpi.
Avoti: LLVV, T
Korpusa piemēri