Pavasara versija 2024
400 923 šķirkļi
konotācija
Lietojuma biežums :
konotācija
Valodas vienības (vārda, vārdformas, frazeoloģisma, teikuma) jēdzieniskā satura uzslāņojums: stilistiskā nokrāsa, emocionālais saturs, pozitīvs vai negatīvs vērtējums, tēlainība, asociatīvās sēmas.
Avoti: VsV
Korpusa piemēri