Rudens versija 2022
387 576 šķirkļi
dzimumievirze
dzimumievirze
Indivīda vīrietība vai sievietība; parasti ar to saprot vairāk nekā tikai spēju vai sliecību veikt attiecīgo lomu bērnrades procesā; dzimumorientācija.
Avoti: IdV