Vasaras versija 2021
329 515 vārdi
49 104 frāzes
zona
zona sieviešu dzimtes 4. deklinācijas lietvārds
1.Teritorija, kam ir kādas raksturīgas, no citām teritorijām atšķirīgas (parasti ar cilvēka dzīvi un darbību saistītas) īpatnības.
Brīvā ekonomiskā zona joma: ekonomikavalsts teritorija, kurā tiek īstenota ekonomikas uzlabošanas politika ārvalstu investīciju, muitas atvieglojumu u. tml. ceļā.
Saindēta zonateritorija, kurā ir paaugstināta indīgu vielu, nevēlamu mikroorganismu koncentrācija, paaugstināts radiācijas līmenis.
Zaļā zonamežu, parku u. tml. kopums pilsētā vai tiešā tās tuvumā.
// Ierobežota, apsargājama ieslodzījuma vietas teritorija.
// joma: fiziskā kultūra un sports Sporta spēles laukuma daļa, kurā jāievēro attiecīgi noteikumi.
Zonas aizsardzībapretinieka komandas uzbrukuma atvairīšana, spēlētājiem ieņemot noteiktu vietu (piemēram, savas aizsardzības zonas priekšā).
2.Ierīces, priekšmeta, vielas, materiāla u. tml. daļa, kam ir kādas raksturīgas atšķirības funkcijās, notiekošajos procesos u. tml.
Aktīvā zona joma: fizikakodolreaktora galvenā sastāvdaļa, kurā atomu kodolu dalīšanās ķēdes reakcijā atbrīvojas kodolenerģija.
3.joma: ģeogrāfija Samērā plaša teritorija (ģeogrāfiskās joslas daļa), kurā dabas apstākļu specifiku nosaka siltuma un mitruma mijiedarbība.
Mežu zonamērenā klimata mežu josla, ko ziemeļos norobežo tundra, bet dienvidos - mežastepe.
4.joma: ģeoloģija Vispārīgās stratigrāfiskās skalas vienība (stāva (5) sastāvdaļa), kas atspoguļo noteiktu faunas attīstības posmu.
Krokota zona joma: ģeoloģijasarežģīta tektoniskā struktūra, ko nav iespējams tieši kartografēt.
Avoti: LLVV, FF
Korpusa piemēri: