A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasti 3 šķirkļi
#LemmaŠķirklis
1 uzcilāt

uzcilāt (6) v. uhszilla (1), us zillah (1), uszilla (3), uszillaja (1)piecelt, palīdzēt pieceltiesWings töw eepreezina und töw us tawahms Kahjahms uszilla ka tu ar pillu preezighu Mutt d§eedaht und śatziet warri.. Manc1654_LP2, 307{287}2. Bet JE§us ņehme to pee Rohkas/ uszillaja to/ un wiņśch zehlehs augścham. JT1685 Mk 9:9. la. cilāt cilāt

2 uzdīgt

uzdīgt (18) v. us=diex (1), usdiega (3), usdiext (2), usdihge (6), usdihg§t (1), vs diga (1), vs diga{di /ga} (1), vsdiega (3)uzdīgtVnde zitta kritta wuer§§on wene labbe §emme / vnde ta vs diga / vnde ne§§e ßumpt kaartiges augles.. EvEp1587, 503. Un gull un zeļļahs Nakti^ un Deena^: un tahs Śehklahs usdihg§t/ un usaug/ ta/ ka wiņśch pats to nenomanna. JT1685 Mk 4:4. la. dīgt dīgt

3 uzstrādāt

uzstrādāt (1) v. usstrahdaht (1)usstrahdaht auff arbey"ten . Fuer1650_70_1ms, 27526. ?usstrahdaht auff arbey"ten. Fuer1650_70_1ms, 27526. la. strādāt strādāt