A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasti 8 šķirkļi
#LemmaŠķirklis
1 rokadzirnavas

rokadzirnavas (4) s. f. pl. rohka dsirnawas (2), rohka..=d§irrnawas (1), rohka=d§irrnawas (1)Handmüle/ Rohka=d§irrnus/ D§irrnawas. Manc1638_L, 127A18. eine Handmüle/ D§irrnawas/ Rohka=d§irrnawas. Manc1638_PhL, 3149. Rohka dsirnawas, die hand mühle.. Fuer1650_70_1ms, 6522. Rohka dsirnawas. die Hand=Mühle.. Fuer1650_70_2ms, 1004. rokas dzirnavas, ar rokām darbināmas dzirnavasHandmüle/ Rohka=d§irrnus/ D§irrnawas. Manc1638_L, 127A18. Rohka dsirnawas. die Hand=Mühle.. Fuer1650_70_2ms, 1004. dzirnavas

2 rokadzirnus

rokadzirnus (1) s. f. pl. rohka=d§irrnus (1)Handmüle/ Rohka=d§irrnus/ D§irrnawas. Manc1638_L, 127A17. rokas dzirnavas, ar rokām darbināmas dzirnavasHandmüle/ Rohka=d§irrnus/ D§irrnawas. Manc1638_L, 127A17. dzirnus, rokadzirnavas

3 rubins

rubins (3) s. m. rubina (1), rubins (2)rubīnsKa` kahds śpoh§ch dahrgs Rubina Akmins krahśchna^ Selta^ śpihd/ ittin ta` klahjas D§eeśmas pee Ehśchanas. Ka` kahds Śmaragds di§chena^ Selta^ §tahw. VLH1685_Syr, 47B27.

4 ruciņš

ruciņš (1) s. m. dem. ruzzinsch (1)Rutks. Rettich. Ruzzinsch idem.. Fuer1650_70_1ms, 2035. rutciņš, neliels rutksRutks. Rettich. Ruzzinsch idem.. Fuer1650_70_1ms, 2035. la. rutks rutk(i)s

5 rukts

rukts (1) s. m. rukts (1)rutksIs kurtis Rukts, außgewelckter Rettig. Fuer1650_70_1ms, 11221. la. rutks (ar skaņu pārstatījumu) rutka, rutk(i)s

6 rūta

rūta 2 s. f. ruhtas (1)rūtaBet waj jums Wari§ee~ŗeem! jo juhs dohdat to deśmitu Teeśu no Dilles un Ruhtas/ un wiśśas Sahles/ un eijaht śezzen to Teeśu/ un Deewa Mihle§tibu. Śchahs Leetas jums bij darriht/ un wiņņas ne pame§t. JT1685 Lk 11:11.

7 rutka

rutka (2) s. f. ruttka (2)Rettich/ Ruttka. Manc1638_L, 139B12. Rettich/ Ruttkis/ Ruttka. Manc1638_L, 142B17. rutksRettich/ Ruttkis/ Ruttka. Manc1638_L, 142B17. < skr. rьdьkъ 'rutks' (ar skaņu pārveidojumu) rukts, rutk(i)s

8 rutk(i)s

rutk(i)s (12) s. m. rutki (2), rutks (3), ruttki (4), ruttkis (1), ruttku (2)Rettich/ Ruttki. Manc1638_PhL, 3302. Rettich/ Ruttkis Manc1638_L, 142B16. Rutks. Rettich. Ruzzinsch idem.. Fuer1650_70_1ms, 2035. Skalschkohks, rutks, Ein=Spaltholtz, baum zum Spalten. Fuer1650_70_1ms, 25821. Skalsch kohks rutks. ein Spalt=Holtz - baum zum spalten. Fuer1650_70_2ms, 39713. 1. rutksmache einen Leuchter von Rettich/ padarri Luckteri no Ruttku. Manc1638_PhL, 34511. Ja tai Sähkli buhß Augļus ne§t / tad buhß töw to iß=śeht / Klehty ee=ślehd§is / turr taß nhe ne§śies töw Augļus / Kahpo§ti / Ruttki /Rahziņi / Burrkans / nhe augs Mußkuli / iß=śeht buhß töw to Śähklu.. Manc1654_LP1, 2582. Māŗas rutki (2) Mahrjas rutki (2)Mahrjas rutki. Meer rettig. Fuer1650_70_1ms, 15520. Mahrjas Rutki, meer rettig. Fuer1650_70_2ms, 21816. mārrutkiMahrjas rutki. Meer rettig. Fuer1650_70_1ms, 15520. Mahrjas Rutki, meer rettig. Fuer1650_70_2ms, 21816. mārarutki, māŗarutka svēti rutki (1) §wäti ruttki (1)Merrettich/ §wäti Ruttki/ Mahra=Ruttki. Manc1638_PhL, 3303. mārrutkiMerrettich/ §wäti Ruttki/ Mahra=Ruttki. Manc1638_PhL, 3303. 2. ?Skalschkohks, rutks, Ein=Spaltholtz, baum zum Spalten. Fuer1650_70_1ms, 25821. Skalsch kohks rutks. ein Spalt=Holtz - baum zum spalten. Fuer1650_70_2ms, 39713. < skr. rьdьkъ 'rutks' (ar skaņu pārveidojumu) mārarutki, māŗarutka, ruciņš, rukts, rutka