A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 iebuviet(i)s

iebuviet(i)s (10) s. m. ebuweetis (1), ee=buweetis (1), eebuweeśchi (1), eebuweetam (1), eebuweetis (4), eebuweets (2)Einwohner/ Eebuweetis. Manc1638_L, 52A7. Einwohner/ Ee=buweetis. Manc1638_L, 212B18. Einwohner/ Eebuweetis. Manc1638_L, 213A8,9. Eebuweets, Ein Einwohner, a` buweht oder weeta. Fuer1650_70_1ms, 706. Eebuweets ein Einwohner, a` buweht oder weeta. Fuer1650_70_2ms, 1073. iebūvietis, cilvēks, kas dzīvo uz cita īpašnieka zemes, piem., pirtī; saimnieka īrnieks, kas īres maksu atkalpo ar savu darbu; saimnieka piemitnisEinwohner/ Eebuweetis. Manc1638_L, 213A8,9. Bet Deews runnaja ta`: ka wiņņa D§immumam Eebuweetam bij tapt śweścha^ Semme^/ un pee Kalpośchanas pee§pee§tam/ un ļaun turretam kļuht tśchetrśimtus Gaddus. JT1685 Apd 7:7. la. būt iebūvietis