A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 odze

odze (27) s. f. odze (2), odzems (1), ohds (4), ohdse (2), ohd§cho (2), ohd§cho=d§immums (3), ohd§e (5), ohd§eems (2), ohd§ehm (3), ohd§ehms (1), ohd§i (1), ood§i (1)Natter/ 'Ohd§e. Manc1638_PhL, 2945. Ohdse ein Schlange.. Fuer1650_70_1ms, 1678. Ohdse eine Schlange. Ohdsite idem. Fuer1650_70_2ms, 2435. odze; čūska; arī pārn. velns, sātansVnde tas lels Sathanas / ta weetcza Odze / katteers dhewe tas whelns / vnde Sathanas tappe J§mhe§tcz / katters to wue§§e Pa§§oule ar wiltibe wadda. EvEp1587, 22018. Uhs Lauweem in Ohd§ehm tu eeśi/ In mihśi uhs teem nikneem Tahrpeem.. LGL1685_K1, 1771. elles odze (1) elles ohds (1)velns, sātansAr ko eßmu es manns Deews Pelniyis tik dauds Es buhs nokauts Ar Grähku Śaiteem śai§tiets No Elles ohds.. LGL1685_V5, 38217. odžu dzimums (4) ohd§cho d§immums (1), ohd§cho=d§immums (3)ļauni cilvēkiJuhs Ohd§cho=D§immums/ ka warraht juhs ko labbu runnaht/ ļauni buhdami? Jo no thas Śirds Pilnibas runna ta Mutte. JT1685 Mt 12:12. : liet. angìs 'odze', pr. angis 'čūska' odzīte, odžgalviņi