A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 ļauties

ļauties (11) v. refl. ļahwees (2), ļahwehs (1), ļaujahs (1), ļaujahs (2), ļaujahß (1), ļaujatees (1), ļaujees (1), ļaujohs (1), ļau§ees (1)1. ļautiesĻaujahß śöw Rohka` jembteeß / und śeeteeß: teh warr ickkattris lähte dohmaht / ka tee nhe§chehlighe to Kunnghu JE§um buhß śakampuśchi.. Manc1654_LP3, 1512. Kas par Pahrmahziśchanu ne behda/ tam irr Nabbad§iba in Kauns/ kas śew ļaujahs labpraht pahrmahzitees/ taps Gohda? VLH1685_Sal, 20A9. 2. paļauties, uzticētiesTas Zilweks ļauns in nolahdams/ Kas pats us śewi ļaujahs/ Jeb zittur gribbahs palihd§ams; Tahds noh§t no Deewa raujahs.. LGL1685_K1, 9822. 3. beigtiesAk Muh§chiba! man Śchau§mas nahk! Kas tawu Gaŗŗum' zerreht śahk/ Gan drih§ tam Johki ļaujahs/ Usdohmajoht to Gaŗŗu Nakt.. LGL1685_K1, 20425. la. ļaut neļauties