A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 ļaut

ļaut (15) v. ļahwe (4), ļahwis (3), ļau (2), ļauj (1), ļaujeet (3), ļauju (1), ļau§§i  (1), ļohwis (1)ļaut; atļaut..śatzidams vs to: Laid nu to tha buht / tha peeklayahß mums wi§śu Taißnibu peepilldiet. Tad ļahwe wings tam. Manc1631_LVM, 2212. Us mums tahds duśmigs wiņņu Prahts/ Kad Deews to buhtu ļahwis/ Tee ka` §trauj§ch Uhdens śchņahz in krahz/ Tas buhtu muhs noh§t rahwis.. LGL1685_K1, 16812. ļaut vaļas / vaļu; vaļas / vaļu ļaut (8) ļau.. waļļu (2), ļaujeet.. waļļas (3), waļļas ļauj (1), waļļu ļahwis  (1), waļu ļahwis (1)atļaut; neierobežotŚchodeen d§irrdam mehß eek§chan ścho preek§che la§śietu Ewangelio / ka Deews tam Wällam Waļu ļahwis par weenu Paggano Meitu.. Manc1654_LP1, 2987. Ļaujeet Je§um Waļļas Preekas=Kungam buht.. LGL1685_K1, 16027. : liet. liáuti, liáutis 'beigt, pārstāt; rimt', pr. aulāut 'nomirt' ļauties, neļaut