A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 starpība

starpība (16) s. f. §tarpiba (5), §tarpibu (4), §tarpybe (4), §tarrpiba (3)Klufft / §tarrpiba Manc1638_L, 103B6. §tarrpiba/ §tarrpums. Manc1638_L, 155A16. das dazwi§chen i§t/ §tarrpiba. Manc1638_L, 222B21. 1. starpa, (nepārvarams) attālums starp diviem objektiemVnd pär to wue§§e / gir §tarpan mums vnde yums wena lela §tarpybe / ka te / kattre tur gribbeete no{no§chennes} §chennes §emmen brouckt py yums / te nhewar / vnde nedtcz arridtczan no turrenes §cheit py mums pare brouckt. EvEp1587, 1414. Un pahr to wiśśu irr §tarp jums un mums leela Starpiba/ ka tee/ kas gribbetu no śchennen pee jums §emme^ braukt/ tee ne warr; neds arri no turren §cheit pee mums pahrbraukt. JT1685 Lk 16:16. 2. starpība, atšķirībaBEth es ßack / tickylge ka thas Mantenex wens Bherns gir / thad nhe gir §tarpan tho vnd wene kalpe neewene §tarpybe.. EvEp1587, 247. Tur irr §tarpiba §tarp weenas Śeewas un Jumprawas.. JT1685 1Kor 7:7. starpību darīt (4) starpibu darridami (1), starpibu darriht (1), starpibu darrijis (1), starpibu darrijuśchi (1)šķirot; atšķirtBet teem Pee=auguścheem peenahk zeeta Barriba/ kam zaur Eeraddumu tas Prahts irr isdarrihts/ Starpibu darriht §tarp to labbu un ļaunu. JT1685 Ebr 5:5. la. starpa, starpā starpa, starpums