A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 starpā, starpan

starpā, starpan 1 (322) praep. starrpa (1), §tarpa (4), §tarpan (250), §tarrpa (15), §tarrpan (50), §tarrpa` (2)vnter/ inter, §tarrpa. Manc1638_L, 195B6. zwi§chen/ §tarrpa. Manc1638_L, 222B19. 1. starp, vidū (norāda uz kaut kā atrašanos, kāda procesa notikšanu kādā (piem., cilvēku) kopumā vai piederību kaut kādam (piem., cilvēku) kopumam)..vnde cziwo / kha tas Dewe wärdtcz maetcze / tas nee §wety §tarpan mums to Dewe wärde. Ench1586, D4A21. ..und par karr§tu Milä§tibu §tarpan mums wi§śeem / zaur JE§um CHri§tum tawu Dählu.. LGL1685_V5, 16323. - vidū / vidon starpā / starpan (23) widdu §tarpa (1), widdu §tarpan (5), widdu §tarrpa (3), widdu §tarrpan (3), wueddon §tarpan (5), wüddon §tarpan (5), wyddu §tarpan (1) starpā / starpan vienotru (16) §tarpa weenotru (1), §tarpan wen otre (2), §tarpan weneotre (4), §tarpan wenotre (8), §tarrpa ween=ohtru (1)savā starpā, savstarpējiTa buus yums arridtczan §tarpan weneotre tös kayes ma§gath. EvEp1587, 7218. Turraita weenadu Prahtu §tarpa weenotru. Manc1631_LVM, 4814. 2. starp (norāda uz kaut kā atrašanos starp divām dzīvām būtnēm, priekšmetiem vai parādībām)Je§um kru§tan §itte Wyddu §tarpan dywwems §lapkouwe~s Dewe däls.. Elg1621_GCG, 785. Tappa muh§śo dehļ py Krußtu kahrts Starpan diweem Släppkaweem / Par śaweem Waideneekeem taß to Tähwu luhd§e. LGL1685_V5, 4420. la. starpa starp, starpa