A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 starp

starp (305) praep. starp (10), śtarp (2), §tarp (237), §tarrp (56)Starp. Praepos. reg. Gen: unter, zwischen. kam tu starp, ar, wiņņeem pinnees? Fuer1650_70_1ms, 26228. Starp. p~pos. reg. Gen et acc. Zwischen, unter starp ahdas, zwischen unter der haut. Fuer1650_70_1ms, 27511. Starp, starpan, adverb. darzwischen. Fuer1650_70_1ms, 27513. Starp. Praepos. Reg. Gen et Accus unter zwischen. Fuer1650_70_2ms, 45410. 1. starp, vidū (norāda uz kaut kā atrašanos, kāda procesa notikšanu kādā (piem. cilvēku) kopumā vai piederību kaut kādam (piem., cilvēku) kopumam)Es äßmu da§chureis braukayis/ Es äßmu biyis bähdahß Vhdeny / bähdahß §tarrp Släppkaweems.. Manc1631_LVM, 5814. ELka=Deewam/ Burwim un Eerohtśchu=Apmahnetajam ne buhs eered§ehtam tapt §tarp ohtreem Kaŗŗa=Ļaudim.. SKL1696_RA, 1. p. - vidū starp (24) widdu §tarp (13), widdu §tarrp (7), widduu^ §tarp (1), widdu^ §tarp (3) starp vienotru (5) §tarp ween ohtru (4), §tarp weenohtru (1)savā starpā, savstarpējiBet ja juhs weens ohtru koh§chat un krem§tat/ luhkojeet ka juhs §tarp ween ohtru ne tohpat aprihti. JT1685 Gal 5:5. 2. starp (norāda uz kaut kā atrašanos starp divām dzīvām būtnēm, priekšmetiem vai parādībām)Taß Konings Dawid räds weenu Engeli §tahwam §tarrp Debbeß und Semm / und turram.. Manc1654_LP1, 283{263}14. Ka` kahda Nagla Muhri^ §tarp diwi Akmiņeem turrahs. Ta` turrahs arrid§an tee Grehki.. VLH1685_Syr, 39B15. la. starpa starpā, starpan 1, starpa