A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Pilatus

Pilatus (318) s. m. npers. Pilat (1), Pilata (10), Pilatam (7), Pilati (3), pilato (1), Pilato (54), Pilatu (26), Pilatum (17), Pilatus (197), Pilatus{Pilaus} (1), Platus (1)Pilāts; JDCetitcz appe§kan Pontio Pilato / cru§tan ehkaltcz / nomirris vnde apracktcz. CC1585, 94. Un pehz to luhd§e to Pilatu Ja§eps no Arimatejas/ (kas weens Mahzeklis JE§us bija/ bet śleppeni bihdams tos Juddus/) ka tas warretu tahs Meeśas JE§us noņemt/ un Pilatus palaide tahs/ un tas nahze/ un no ņehme tahs Meeśas JE§us. JT1685 Jn 19:19. - Pancijs / Poncius Pilatus (42) Panzia Pilata (3), Pontia Pilata (1), Pontiam Pilato (1), Pontio pilato (1), Pontio Pilato (24), Pontio Pilatu (1), Pontiu Pilatu (2), Pontium Pilatum (1), Pontius Pilatus (4), Ponzium Pilatum (1), Ponzius Pilatus (3)- (Poncia) Pilata soda nams (3) Pilata Śohda=Namma` (1), Pilati Śohda=Nammu (1), Pontia Pilata Śohda=Namma` (1)- (zemes) soģis / zemessoģis (Poncius) Pilatus; Pilatus, tas zemes soģis (19) (śemmes śohgju) Pontio Pilato (1), Pilati tha §emmes=śogha (1), Pilatus taß §emmes=śoghis (1), śohghi Pontio Pilato (1), §emmes=śogham Pontio Pilato (1), §emmes=śohgam Pontio Pilato (1), §emmes=śohgham Pontio Pilato (1), §emmes=śohghi Pilato (1), §emmes=śohghi Pontium Pilatum (1), §emmes=śohghis Pilatus (1), §emmes=śohghis Pontius Pilatus (1), §emmes=śohģam Ponzium Pilatum (1), §emmes=śohjam Pontiam Pilato (1), §emmes=śohjhi Pontiu Pilatu (1), §emmes=śohjhis Pontius Pilatus (1), §emmes=śojham Pontio Pilato (1), §emmeßogam Pontio Pilato (1), §emmeßoyam Pontio Pilato (1), §oge Pilato (1) [apakš] Pancija/ Poncius Pilatus (22) appack§ch Pontio Pilato (1), appack§chan .. Pontio Pilato (1), appack§chan Pontio Pilato (4), appakśch Panzia Pilata (3), appakśch Ponzius Pilatus (1), appak§ch Pontio Pilato (1), appak§chan .. Pontio Pilato (1), appak§chan Pontio Pilato (3), appakß Pontio Pilato (1), appeskan Pontio Pilato (1), appe§kan Pontio Pilato (4), appe§kan Pontio pilato (1)Poncija Pilāta valdīšanas laikāCetitcz appe§kan Pontio Pilato / cru§tan ehkaltcz / nomirris vnde apracktcz. CC1585, 94. Es pawehļu tew preekśch Deewa/ kas wiśśas Leetas d§ihwas darra un JE§us Kri§tus/ kas appakśch Ponzius Pilatus apleezinajis irr to labbu Leezibu. JT1685 1Tim 6:6. < vc. Pilatus