A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 mir(k)ināt, mirkšķināt

mir(k)ināt, mirkšķināt (12) v. mirck§chkinaja (1), mirck§chkinaya (1), mirkśchkinaja (1), mirkśchķinajis (1), mirk§chkina (1), mirrck§chkina (2), mirrck§chkinaht (1), mirrck§kina (1), mirrk§chkinaht (1), mirrk§chkinaya (1), mirr§kina (1)wincken mit den Augen/ mirrk§chkinaht/ ar Atzeems mirrck§chkinaht. Manc1638_L, 210B22–23. mirkšķināt, parasti, dodot zīmiKas ar Atzeems mirk§chkina / tam nhe gir labbs Prahtz / vnd nhe leekahs no to nogree§tees. Manc1631_Syr, 56628. Un tas isgahjis ne warreja us teem runnaht/ un tee nomannija/ ka tas kahdu (Eņģeļa) Parahdiśchanu Deewa Namma^ bij red§ejis/ un tas mirkśchkinaja teem/ un palikke mehms. JT1685 Lk 1:1. - ar aciems mirkšķināt; mirkšķināt ar acīm / aciems (4) ar atzeems mirk§chkina  (2), mirrck§chkina ar atzeems (1), mirrck§chkina.. ar atziem (1) la. mirkšķēt mirkšķenāt, mirkšķēt