A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Pavuls, Pāvuls

Pavuls, Pāvuls (8) s. m. npers. Pahwuls (3), Pawuls (1), Pawulß (4)Pāvils; JDEek§ch taaß Gramataß katru taß S. Pawulß uuß teem Romäreem irr rag§tyß. Reit1675_UeP, 236. Tas śwehts Pahwuls śakka: Mehs eśśim ar Kri§tus zaur to Kri§tibu aprakti eekśch Nahwes/ Jo ka` Kri§tus irr uhsmohdinahts no Miŗŗoņeem zaur to Gohdibu ta Tehwa/ ta` buhs ir mums eekśch jaunas D§ihwośchanas §taigaht. VHL1685_Cat, 2024. - svēts Pavuls / Pāvuls (5) śwehts Pahwuls (3), śwehts Pawuls (1), §wätz Pawulß (1) < vlv. Pawel vai, skr. Pavьlъ Paulus, Pavils, Paviļs, Pāvils, Pāviļs