A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Pavils, Paviļs, Pāvils, Pāviļs

Pavils, Paviļs, Pāvils, Pāviļs (462) s. m. npers. Pahwil (20), Pahwila (19), Pahwilam (9), Pahwili (2), Pahwills (1), Pahwils (340), Pahwilß (1), Pahwilu (41), Pahwiļa (3), Pahwiļs (2), Pawihļs  (1), Pawila (2), Pawills (1), Pawils (19), Pawilu (1)Pāvils, Pauls; JDTa Raxta tee §wähti Mahzetayi / Mattheus / Marcus / Lucas / vnd Pahwils. Manc1631_Cat, 4889. Kas pee to Semmes=Śohgi Sergiju Pahwilu weenu guddru Wihru bija. Śchis ataizinajis Barnabu un Saulu/ mekleja warren to Deewa Wahrdu d§irdeht. JT1685 Apd 13:13. - Pāvils un Barnabus; Barnabus un Pāvils (10) Barnabam un Pahwilam (1), Barnabu un Pahwilu (1), Pahwila un Barnaba (2), Pahwilam un Barnabam (1), Pahwils un Barnabus (3), Pahwilu un Barnabu (2)- Pāvils, viens apustuls Jēzus Kristus (6) Pahwils weens .. apu§tuls Je§us Kri§tus (1), Pahwils weens apu§tuls Je§us Kri§tus (5)- (svēts) [apustulis] Pavils / Pāvils / Pāviļs; Pāvils, tas apustuls (241) apu§tls Pahwils (1), apu§tuli Pahwil (3), apu§tuls .. Pahwils (1), apu§tuls Pahwils (95), apu§tuls Pawils (2), apu§tulu Pahwil (12), apu§tulu Pahwilu (1), Pahwils tas apuztuls (1), Pahwils taß apu§tuls (1), śwähta apu§tuļa Pawila (1), śwähts apu§tels Pahwils (1), śwähts apu§tuls Pahwils (2), śwähts apu§tuls Pawils (1), śwähts apu§tuļļs Pawihļs (1), śwähtu apu§tuli Pahwil (1), śwähtu apu§tuli Pahwilu (1), śwähtu apu§tulu Pahwili (1), śwähtz apu§tuls Pahwills (1), śwähtz apu§tuls Pahwils (92), śwähtz apu§tuls Pahwilß (1), śwähtz apu§tuls Pawils (12), śwähtz{śwäßtz} apu§tuls Pahwils (1), śwehta apu§tula Pahwila (1), śwehtz apu§tuls Pahwils (3), śwehtz apu§tuls Pawils (1), §wahtu apu§tulu{Aupu§tulu} Pawilu (1), §wähta apustuļa Pawila (1), §wähtz apu§tuls Pahwils (1)- svēts Pāvils / Pavils / Paviļs (40) śwähts Pahwils (5), śwähts Pahwiļs (1), śwähtu Pahwil (3), śwähtz Pahwils (27), śwehtz Pahwils (1), §wähtz Pahwils (1), §wähtz Pawils (1), §wätz Pawils (1) Pāvila diena (1) Pahwila deena^ (1)Svētā apustuļa Pāvila atgriešanās diena; 25. janvārisŚ: Pahwila Deena^ / no wiņņa Atgreeśchanas. 25. Januar.. VLH1685, 9726. < skr. Pavьlъ Paulus, Pavuls, Pāvuls