A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Poncius

Poncius (39) s. m. npers. Pontia (1), Pontiam (1), Pontio (26), Pontiu (2), Pontium (1), Pontius (4), Ponzium (1), Ponzius (3)Poncijs; JDCetitcz appe§kan Pontio Pilato / cru§tan ehkaltcz / nomirris vnde apracktcz. CC1585, 94. Un śai§tija wiņņu/ aiswedde un nodewe to tam Semmes=Śohģam Ponzium Pilatum. JT1685 Mt 27:27. - Poncius Pilatus (39) Pontia Pilata (1), Pontiam Pilato (1), Pontio Pilato (24), Pontio pilato (1), Pontio Pilatu (1), Pontiu Pilatu (2), Pontium Pilatum (1), Pontius Pilatus (4), Ponzium Pilatum (1), Ponzius Pilatus (3)- (zemes) soģis / zemessoģis Poncius Pilatus (14) (śemmes śohgju) Pontio Pilato (1), śohghi Pontio Pilato (1), §emmes=śogham Pontio Pilato (1), §emmes=śohgam Pontio Pilato (1), §emmes=śohgham Pontio Pilato (1), §emmes=śohghi Pontium Pilatum (1), §emmes=śohghis Pontius Pilatus (1), §emmes=śohģam Ponzium Pilatum (1), §emmes=śohjam Pontiam Pilato (1), §emmes=śohjhi Pontiu Pilatu (1), §emmes=śohjhis Pontius Pilatus (1), §emmes=śojham Pontio Pilato (1), §emmeßogam Pontio Pilato (1), §emmeßoyam Pontio Pilato (1) [apakš] Poncius Pilatus (19) appack§ch Pontio Pilato (1), appack§chan .. Pontio Pilato (1), appack§chan Pontio Pilato (4), appakśch Ponzius Pilatus (1), appak§ch Pontio Pilato (1), appak§chan .. Pontio Pilato (1), appak§chan Pontio Pilato (3), appakß Pontio Pilato (1), appeskan Pontio Pilato (1), appe§kan Pontio Pilato (4), appe§kan Pontio pilato (1)Poncija Pilāta valdīšanas laikāCetitcz appe§kan Pontio Pilato / cru§tan ehkaltcz / nomirris vnde apracktcz. CC1585, 94. Es pawehļu tew preekśch Deewa/ kas wiśśas Leetas d§ihwas darra un JE§us Kri§tus/ kas appakśch Ponzius Pilatus apleezinajis irr to labbu Leezibu. JT1685 1Tim 6:6. < vc. Pontius Pancijs