A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 1 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 pastrādnieks

pastrādnieks (1) s. m. pa§trahdneeku (1)strādnieksDarbojees śew paśchu tam Kungam derrigu preekśch§tahdiht/ weenu Pa§trahdneeku / kas ne tohp apkaunohts/ kas tohs Wahrdus tahs Pateeśibas parei§i nodalla. JT1685 2Tim 2:2. la. strādnieks strād(e)nieks, strādniece